Els parcs assoleixen la millor valoració

| Tema: Parcs

Els usuaris puntuen amb un 7,65 la qualitat d'aquests equipaments metropolitans

La valoració dels parcs metropolitans és cada vegada més bona. El 2019 els usuaris han puntuat amb un 7,65 (sobre 10) de mitjana la qualitat percebuda en aquests espais.
Cal destacar que tots els parcs han aprovat i que els usuaris quan visiten els parcs, els troben millor del que s'esperaven abans d'anar-hi. Aquet fet implica un augment important de la satisfacció ciutadana.

Gràfic Qualitat percebuda i expectatives


Gràfic Valoració satisfacció parcs metropolitans


Enguany, el Jardí Botànic Històric de Barcelona obté la millor valoració de tota la xarxa de parcs amb un 9,04 (sobre 10) de valoració.

Aquesta qualitat i satisfacció percebudes no han parat de créixer en els darrers anys, fet que demostra un aval de la gestió acurada que l'AMB fa sobre aquests espais verds urbans. 

Enquesta de valoració dels parcs metropolitans

Aquestes conclusions provenen d'un estudi que l'AMB ha portat a terme durant els mesos d'abril, maig i juny amb un total de 5.767 entrevistes presencials repartides entre 46 parcs metropolitans. A cadascun dels parcs s'han realitzat entre 100 i 150 entrevistes amb l'objectiu de garantir un 95,5 % de nivell de confiança en tot l'estudi.

L'informe ens fa saber que les variables més ben valorades pels usuaris són la tranquil·litat, la proximitat, el disseny del parc, la gent que hi va (l'ambient), la jardineria, el mobiliari urbà i la neteja general. D'altra banda, l'informe exposa que els principals motius de la visita a aquests espais són: passejar/descansar, passejar el gos i passejar amb els nens.

Pel que fa a la freqüència i moment de la visita gairebé la meitat dels usuaris visiten diàriament algun parc i un 23,5 % ho fa setmanalment.

Aquest estudi compleix 12 anys de la primera edició, que va tenir lloc l'any 2007, i des d'aleshores té una freqüència bianual.

Es tracta d'una activitat estadística i el seu objectiu principal és determinar el perfil dels visitants, quins hàbits d'ús tenen, la seva opinió i valoració sobre diferents aspectes de la gestió i l'estat dels parcs metropolitans a fi de planificar millor les actuacions que es portaran a terme en aquests espais de la infraestructura verda metropolitana.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Publicacions relacionades
 • Jardí Botànic
  Tema:
  Parcs
  Tipus:
  Informatiu
  Públic:
  Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
  Edició:
  Informe
  Suport:
  Electrònic