De carretera a avinguda del Vallès

| Tema: Infraestructures

El grup de cocreació redefineix l'N-150 com a nova infraestructura de reconnexió

Des del març del 2021, 19 entitats i associacions han aportat la seva opinió sobre l'N-150 i han plantejat propostes per humanitzar-la i transformar-la en la nova avinguda del Vallès.

Al llarg de cinc sessions de cocreació, associacions, veïns i tècnics municipals dels municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà del Vallès han elaborat una diagnosi conjunta i han proposat accions per millorar l'eix viari i els seus entorns.

Els resultats destacats d'aquestes sessions han estat la definició de la visió, els objectius i la diagnosi per transformar aquesta infraestructura en una avinguda connectora que serveixi per relligar el territori i disposar d'una mobilitat eficient i equitativa; una avinguda amable que permeti la regeneració i millora de la qualitat urbana i en què es repensin espais entre poblacions; una avinguda inclusiva que afavoreixi la convivència; una avinguda saludable que incorpori l'ecologia, el paisatge i la sostenibilitat en el disseny, i, finalment, una avinguda plurimunicipal amb planificació metropolitana i cogestió dels diferents municipis.

En aquests moments, i a partir del mes de setembre, s'ha començat a treballar l'estratègia i les primeres accions. 

Pla d'acció integrat (PAI)

Aquest projecte per transformar l'N-150 en una via més amable i atractiva s'emmarca en el programa europeu URBACT, que fomenta el desenvolupament urbà sostenible. Dins d'aquest programa, l'AMB lidera la xarxa RiConnect Rethinking infrastructure, que vol repensar, transformar i integrar les infraestructures de mobilitat per reconnectar persones, barris, ciutats i espais naturals. L'objectiu del projecte és redactar un pla d'acció integrat (PAI) que ha de definir una visió de futur, establir un full de ruta i concretar les accions necessàries per assolir l'objectiu de millora.

Aquesta actuació també està inclosa a l'Avanç del nou Pla director urbanístic metropolità que, dins de la mobilitat, proposa una estructura urbana i social formada, entre d'altres, per unes vies anomenades avingudes metropolitanes, que formen una xarxa que recorre tot el territori metropolità.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Programes o projectes relacionats
 • IMG
  Zona d'actuació:
  Europa
  Tema:
  Mobilitat i transport
  Estat:
  Iniciat