Projecte REFER

Imatge del projecte

Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Sostenibilitat
 • Data de publicació:
  De juny 2016
 • Estat:
  En curs
 • Tipus / Subtipus:
  Energia
 • Municipi:
  Montgat
 • Direcció de projecte:
  Gil Lladó (tècnic d'energia) Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
 • Finançament:

  Fons FEDER

  $escapeTool.html(textalternatiulogo)
Descripció

Aquest projecte vol estudiar i provar en edificis reals, com ara la biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat, noves alternatives de gestió energètica basades en l'eficiència i l'autoconsum. 

Aquest projecte compta amb el suport i està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 • Antecedents
  En data de 30 de març de 2015 l'AMB va expressar el seu interès en participar en la Comunitat d'Energia, liderada per la Generalitat de Catalunya sota el paraigües del RIS3CAT, estratègia d'investigació i innovació de la Unió Europea per a l'especialització intel·ligent de les regions per al període 2014-2020.
 • Objectius
  Estudiar i provar en edificis reals noves alternatives de gestió energètica flexible, centrades en la generació renovable distribuïda en mode d'autoconsum i en l'eficiència energètica dels propis edificis.

  Inici del projecte: Juny 2016
  Tipus de projecte: Projecte de fons FEDER en el marc de l'estratègia RIS3CAT de la Generalitat de Catalunya
  Líder de comunitat: IREC – Institut de Recerca en Energia de Catalunya
  Socis: AMB, ALME, BAXI, CIMNE, CINERGIA, CTM, DEXMA, EURECAT, FAE, IREC, LEITAT, MILLOR ENERGY SOLUTIONS, UPC, WORLDSENSING
  Responsable AMB: Gil Lladó (tècnic d'energia)
  Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
  Pressupost total del projecte: 2.400.772,00 €
  Pressupost AMB: 171.959,50 € cofinançat al 25%
  Durada del projecte: 2016-2018
 • Actuacions a realitzar
  • Desenvolupar sistemes energètics i mòduls combinables que permetin una generació i gestió energètica eficient i una interacció amb els agregadors de la xarxa elèctrica.
  • Proves pilot dels sistemes i tecnologies desenvolupats en edificis residencials i terciaris d'equipaments públics ja existents. En aquest punt, l'AMB actuarà com a demostrador del projecte, identificant i posant a disposició edificis terciaris que permetin validar els diferents elements que es pretenen desenvolupar.
  • Estudi d'alternatives tecnològiques de futur com les piles de combustible, millores d'encapsulats de cel·les fotovoltaiques i la reutilització de bateries provinents de vehicles elèctrics.
  • Disseminació i escalat dels resultats obtinguts.
0
Biblioteca Tirant lo Blanc 08390, Montgat
Com anar-hi
Transports al voltant de...

Projecte REFER

Projectes relacionats