Volum de generació de residus

Visualització geolocalitzada del volum de generació de residus per municipis. El mapa i els gràfics permeten saber si la generació dels diferents tipus de residus per habitant és superior o inferior a la mitjana metropolitana i quin percentatge suposa la recollida del municipi propi respecte del total de residus generats al territori metropolità. També permet saber en quines instal·lacions es tracta cada tipus de residu.