Accessos directes:

Ecoparc Zona Franca

Tornar

Barcelona

Imatge de l'ecoparc

L'Ecoparc de la Zona Franca de Barcelona és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Localització: Passatge de Bering, 12

Galeria d'imatges

Què fa

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat a la Zona Franca de Barcelona, l'Ecoparc 1 dóna servei al Barcelonès i al Baix Llobregat.

De l'orgànica i la resta, l'Ecoparc de Barcelona n'extreu tres recursos:
 • Els materials recuperables que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la matèria orgànica i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Compost i bioestabilitzat, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura, jardineria o rebliment de sòls.
Primer s'aplica un pretractament mecànic a l'orgànica i la resta, sempre per separat, amb l'objectiu de destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha destriat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia de resta es composta, és a dir, es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena fermentació aeròbica. Com a resultat d'aquest procés, s'obté bioestabilitzat, que es podrà utilitzar per aplicacions no agrícoles.
 • La que procedeix de la línia d'orgànica passa per un procés de metanització, és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, la matèria orgànica ja fermentada també es composta.

Què tracta

Com funciona

Evolució i millora del servei

Diagrama de flux fracció orgànica

Diagrama de flux fracció resta

Disseny de la instal·lació

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc Zona Franca

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014
 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc de la Zona Franca (Barcelona)

  Tema:
  Residus, Sostenibilitat
  Tipus:
  Visita guiada
  Públic:
  Educació en el lleure, Famílies, general_bis.gent_gran, Especialitzat, Particulars, ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
  On:
  Barcelona
  Quan:

Publicacions

 • Imatge de la publicació
  Multimèdia

  Ecoparc de Zona Franca

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Divulgatiu
  Públic:
  Formació reglada
  Subpúblic:
  Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
  Edició:
  Multimèdia
  Suport:
  Electrònic
 • Imatge de la publicació
  Multimèdia

  Ecoparc de Zona Franca

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Divulgatiu
  Públic:
  General
  Subpúblic:
  Particulars
  Edició:
  Multimèdia
  Suport:
  Electrònic

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...

Projectes relacionats