El canvi climàtic i el verd urbà

Tornar

Can Rigal, un clar exemple

Imatge de la publicació
  • Tema: Canvi climàtic
  • Públic: Formació reglada info
  • Tipus: Didàctic
  • Edició: Dossier
  • Suports: Electrònic
Sinopsi

En aquesta guia didàctica per al/la mestre/a trobareu el material que els alumnes necessiten per dur a terme l'activitat El canvi climàtic i el verd urbà: Can Rigal, un clar exemple:

• Descripció del contingut de les visites: explicació de la temàtica, fenòmens i conceptes teòrics basics i complementaris per a la preparació i execució de la visita al parc.
• Descripció del parc i dels elements dissenyats seguint criteris de sostenibilitat.
• Recull de referències i bibliografies: llistat de diferents fonts de suport per complementar i ampliar el coneixement sobre els diferents conceptes explicats.
• 5 fitxes d'activitats: explicació de cada visita segons el nivell educatiu i els continguts curriculars de cadascun.

  • Autor:
  • Lloc: Barcelona
  • Data de publicació: 2014
  • Idiomes disponibles: Català

Enllaços relacionats

Equipaments relacionats