CAN COLL - Torrelles de Llobregat

Carrer OLIVERETA 2-8
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2082 3 copia 2.jpg

En la nova perifèria de ponent de Torrelles de Llobregat, en un entorn rural en progressiu procés d’urbanització i una vegada determinats per la planificació dels límits i la densitat de la nova construcció, passem a considerar la forma dels quatre blocs iguals sol·licitats al projecte , de 12 habitatges per bloc amb aparcaments, de planta terreny, planta baixa i dues plantes pis. El planejament permetia escollir la profunditat edificable, definint un bloc aïllat o adossat a la muntanya amb un cert grau d’esglaonament.

En aquest tipus d’habitatge públic, el bloc paral·lelepipèdic convencional de 33,5 m. de llarg, 15,5 m de profunditat i PB 2PP d’alçada té molts avantatges eco-biològics, racionals i constructius:

• Permet la mínima empremta, en planta, en el territori.
• La inserció en el paisatge es resol sense violències volumètriques ni estètiques.
• La profunditat racional (13,5 m) permet un adequat assolellament i una bona ventilació.
• Es tracta d’un edifici sostenible, compacte, (amb el màxim volum embolicat dins de la mínima superfície d’envolvent, optimitzant les pèrdues energètiques a l’hivern i els guanys a l’estiu) en contraposició amb la major ocupació de sòl en planta, i conseqüent increment de fonaments, dificultat de repetició, dificultat en el disseny d'elements d’evaquació i major impacte en el paisatge que suposa el bloc esglaonat.

Es proposa organitzar el bloc tipus amb 4 habitatges per replà, una escala i un ascensor, amb les següents característiques:

• Tots els habitatges s'obren cap a la vall.
• S'incorpora un pati interior per ventilar transversalment els habitatges a una cara.

L'economia constructiva s'obté a través de l'estandardització. Com a mitjans racionals de construcció i organització barregem elements convencionals i nous:

• Estructura reticular de pilars i forjats bidireccionals de formigó armat de llums similars, inferiors als sis metres.
• Espai propi per a les instal.lacions mecàniques registrables des de l'espai comú.
• Concentració d'aigües, repetició idèntica en vertical i distribució interior per fals sostre en banys, cuines i passadissos.
• Tancaments modulars muntats en sec a les façanes oest-protegides per voladís i convencionals de doble fulla a les més exposades-nord, sud i est.
• Repetició d'elements constructius-finestres, portes persianes, material sanitari ...

Com a mesures d'implementar eco-biològica:

• Utilització real de materials biodegradables i reciclables.
• Aïllament tèrmic de l'edifici superior al normatiu (petit increment de despesa, gran estalvi per al medi ambient)
• Regulació del consum d'aparells d'aigua i elèctrics.
• Recollida d'aigües de pluja en un dipòsit a la planta inferior.
• Coberta plana vegetal
• Generació de A.C.S amb panells solars.
• Control de l'assolellament d'estiu a la façana ponent mitjançant persianes, responsables al seu torn de constituir la imatge principal de l'edifici.


S'utilitza l'ús del color com a eina d'ajuda per mimetitzar en el paisatge i integrar millor el bloc tipus de reminiscències urbanes en un entorn rural.

Oferta immobiliària CAN COLL - Torrelles de Llobregat
Carrer OLIVERETA 2-8
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 131 codiOferta: CO-UP00-013-0A nom: Pàrquing 13-0A preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/131/87baf7d3-fc58-4704-aaf4-a2ccc7a1d584.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_13_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 438 nom: 13-0A codi: CO-UP00-013-0A preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 131 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/131/87baf7d3-fc58-4704-aaf4-a2ccc7a1d584.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_13_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 13-0A

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 13-0A
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-013-0A
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 132 codiOferta: CO-UP00-013-0B nom: Pàrquing 13-0B preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/132/88d0110b-c887-493a-864a-24ec70b8442f.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_13_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 439 nom: 13-0B codi: CO-UP00-013-0B preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 132 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/132/88d0110b-c887-493a-864a-24ec70b8442f.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_13_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 13-0B

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 13-0B
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-013-0B
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 135 codiOferta: CO-UP00-014-0A nom: Pàrquing 14-0A preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/135/ed1bbc2f-7690-46b1-b20d-ba696bad793c.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_14_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 442 nom: 14-0A codi: CO-UP00-014-0A preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 135 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/135/ed1bbc2f-7690-46b1-b20d-ba696bad793c.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_14_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 14-0A

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 14-0A
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-014-0A
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 136 codiOferta: CO-UP00-014-0B nom: Pàrquing 14-0B preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/136/b3ae7252-554a-4e03-9880-ca659dddd183.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_14_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 443 nom: 14-0B codi: CO-UP00-014-0B preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 136 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/136/b3ae7252-554a-4e03-9880-ca659dddd183.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_14_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 14-0B

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 14-0B
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-014-0B
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 139 codiOferta: CO-UP00-015-0A nom: Pàrquing 15-0A preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/139/42dd4aa5-4e0e-42e9-b572-f38759d3a149.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_15_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 446 nom: 15-0A codi: CO-UP00-015-0A preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 139 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/139/42dd4aa5-4e0e-42e9-b572-f38759d3a149.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_15_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 15-0A

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 15-0A
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-015-0A
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 140 codiOferta: CO-UP00-015-0B nom: Pàrquing 15-0B preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/140/eb5e189e-2d12-4566-86ff-890d40b02793.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_15_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 447 nom: 15-0B codi: CO-UP00-015-0B preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 140 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/140/eb5e189e-2d12-4566-86ff-890d40b02793.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_15_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 15-0B

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 15-0B
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-015-0B
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 143 codiOferta: CO-UP00-016-0A nom: Pàrquing 16-0A preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/143/33930506-ac06-4ff5-b962-0b008510a74c.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_16_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 450 nom: 16-0A codi: CO-UP00-016-0A preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 143 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/143/33930506-ac06-4ff5-b962-0b008510a74c.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_16_A extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 16-0A

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 16-0A
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-016-0A
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 144 codiOferta: CO-UP00-016-0B nom: Pàrquing 16-0B preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 53 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 41.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/144/64bb3fa1-6b36-4457-9992-e2d47739c433.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_16_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 451 nom: 16-0B codi: CO-UP00-016-0B preu: 0.0 superficieUtil: 25.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 53 ofertaId: 144 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 65 nom: Edifici 1 promocioId: 53 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/144/64bb3fa1-6b36-4457-9992-e2d47739c433.jpg nomOriginal: CanColl_Plaça_16_B extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 16-0B

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 16-0B
  Superfície:
  25,3m2
  + Demanar informació Codi: CO-UP00-016-0B
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  7.530,8m2
  Autor:
  Antoni Barceló i Bàrbara Balanzó
  Contractista:
  COPISA, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Singularitats:
  Solucions ecobiològiques implantades
  Data inici d'obres :
  De setembre 2008
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  D’abril 2010
 • Habitatges:
  48
  Places d'aparcament:
  68
Documents relacionats
;