18C Turó del Sastre - Venda - Montgat

Carrer Joanot Martorell 7-9
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
IMG_20210121_093812.jpg

La promoció dispondrà de 62 habitatges, 63 places d'aparcament, 32 trasters i 1 local.

Oferta immobiliària 18C Turó del Sastre - Venda - Montgat
Carrer Joanot Martorell 7-9
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6586 codiOferta: TS-18C-PK-1-1R nom: Pàrquing 1R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 13000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12952 nom: Pàrquing 1R codi: TS-18C-PK-1-1R preu: 13000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6586 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 1R

  Venda
  Preu venda:
  13.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 1R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-1-1R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6588 codiOferta: TS-18C-PK-2-24 nom: Pàrquing 24 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12965 nom: Pàrquing 24 codi: TS-18C-PK-2-24 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6588 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 24

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 24
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-2-24
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6589 codiOferta: TS-18C-PK-2-26 nom: Pàrquing 26 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12966 nom: Pàrquing 26 codi: TS-18C-PK-2-26 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6589 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 26

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 26
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-2-26
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6590 codiOferta: TS-18C-PK-2-28 nom: Pàrquing 28 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12967 nom: Pàrquing 28 codi: TS-18C-PK-2-28 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6590 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 28

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 28
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-2-28
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6593 codiOferta: TS-18C-PK-3-32R nom: Pàrquing 32R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 13000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12956 nom: Pàrquing 32R codi: TS-18C-PK-3-32R preu: 13000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6593 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 32R

  Venda
  Preu venda:
  13.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 32R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-3-32R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6601 codiOferta: TS-18C-PK-3-42 nom: Pàrquing 42 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12974 nom: Pàrquing 42 codi: TS-18C-PK-3-42 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6601 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 42

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 42
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-3-42
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6603 codiOferta: TS-18C-PK-3-49 nom: Pàrquing 49 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12976 nom: Pàrquing 49 codi: TS-18C-PK-3-49 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6603 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 49

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 49
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-3-49
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6611 codiOferta: TS-18C-PK-3-61 nom: Pàrquing 61 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12983 nom: Pàrquing 61 codi: TS-18C-PK-3-61 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6611 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 61

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 61
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-3-61
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6612 codiOferta: TS-18C-PK-3-63R nom: Pàrquing 63R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 13000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12958 nom: Pàrquing 63R codi: TS-18C-PK-3-63R preu: 13000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6612 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 63R

  Venda
  Preu venda:
  13.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 63R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-3-63R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6613 codiOferta: TS-18C-PK-2-7R nom: Pàrquing 7R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 13000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12954 nom: Pàrquing 7R codi: TS-18C-PK-2-7R preu: 13000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6613 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 7R

  Venda
  Preu venda:
  13.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 7R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-2-7R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6615 codiOferta: TS-18C-PK-2-9 nom: Pàrquing 9 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 161 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12961 nom: Pàrquing 9 codi: TS-18C-PK-2-9 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 161 ofertaId: 6615 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 182 nom: Edifici 1 promocioId: 161 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 9

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 9
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: TS-18C-PK-2-9
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.672,57m2
  Autor:
  Franc Fernández, arqte.
  Contractista:
  ROGASA
  Régim de protecció oficial:
  Concertat/Taxat
  Data inici d'obres :
  De maig 2018
  Certificacio energètica:
  B
  Data final d'obra:
  De març 2021
 • Habitatges:
  62
  Locals:
  1
  Trasters:
  32
  Places d'aparcament:
  63
;