LES GUARDIOLES-1a fase - Molins de Rei

Avinguda Mancomunitat __
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
ML-LG-F1_Foto_1_RED.jpg

Conjunt d’habitatges amb protecció oficial al sector “Les Guardioles” de Molins de Rei.
1a fase: construcció de 56 habitatges, dels quals 52 seran destinats a venda i 4 destinats a lloguer, 110 places d’aparcament de cotxes, 28 motos i 50 trasters.
Consisteix en el projecte per a la construcció de dos edificis aïllats d’obra nova, destinats a habitatge protegit i aparcaments i trasters sota rasant en dues plantes soterrani. Els habitatges seran protegits.

Oferta immobiliària LES GUARDIOLES-1a fase - Molins de Rei
Avinguda Mancomunitat __
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6775 codiOferta: GU-UP01-000001 nom: Pàrquing 1 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13086 nom: Pàrquing 1 codi: GU-UP01-000001 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6775 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 176 nom: Edifici 3 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 1

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 1
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000001
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6776 codiOferta: GU-UP01-00100R nom: Pàrquing 100R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13103 nom: Pàrquing 100R codi: GU-UP01-00100R preu: 12000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6776 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 176 nom: Edifici 3 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 100R

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 100R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-00100R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6777 codiOferta: GU-UP01-000011 nom: Pàrquing 11 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13090 nom: Pàrquing 11 codi: GU-UP01-000011 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6777 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 11

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 11
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000011
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6778 codiOferta: GU-UP01-000012 nom: Pàrquing 12 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13091 nom: Pàrquing 12 codi: GU-UP01-000012 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6778 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 12

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 12
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000012
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6779 codiOferta: GU-UP01-000013 nom: Pàrquing 13 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 14500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13092 nom: Pàrquing 13 codi: GU-UP01-000013 preu: 14500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6779 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 13

  Venda
  Preu venda:
  14.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 13
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000013
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6780 codiOferta: GU-UP01-000014 nom: Pàrquing 14 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13093 nom: Pàrquing 14 codi: GU-UP01-000014 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6780 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 14

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 14
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000014
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6781 codiOferta: GU-UP01-000015 nom: Pàrquing 15 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13094 nom: Pàrquing 15 codi: GU-UP01-000015 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6781 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 15

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 15
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000015
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6782 codiOferta: GU-UP01-000016 nom: Pàrquing 16 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13095 nom: Pàrquing 16 codi: GU-UP01-000016 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6782 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 16

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 16
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000016
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6783 codiOferta: GU-UP01-000017 nom: Pàrquing 17 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13096 nom: Pàrquing 17 codi: GU-UP01-000017 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6783 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 17

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 17
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000017
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6785 codiOferta: GU-UP01-000019 nom: Pàrquing 19 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13098 nom: Pàrquing 19 codi: GU-UP01-000019 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6785 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 19

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 19
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000019
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6786 codiOferta: GU-UP01-000020 nom: Pàrquing 20 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13099 nom: Pàrquing 20 codi: GU-UP01-000020 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6786 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 20

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 20
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000020
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6787 codiOferta: GU-UP01-00023R nom: Pàrquing 23R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13100 nom: Pàrquing 23R codi: GU-UP01-00023R preu: 12000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6787 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 23R

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 23R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-00023R
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6789 codiOferta: GU-UP01-00043R nom: Pàrquing 43R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13101 nom: Pàrquing 43R codi: GU-UP01-00043R preu: 12000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6789 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 176 nom: Edifici 3 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 43R

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 43R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-00043R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6793 codiOferta: GU-UP01-000008 nom: Pàrquing 8 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13087 nom: Pàrquing 8 codi: GU-UP01-000008 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6793 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 176 nom: Edifici 3 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 8

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 8
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000008
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6795 codiOferta: GU-UP01-00097R nom: Pàrquing 97R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13102 nom: Pàrquing 97R codi: GU-UP01-00097R preu: 12000.0 superficieUtil: 9.0 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6795 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 176 nom: Edifici 3 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 97R

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 97R
  Superfície:
  9m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-00097R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6798 codiOferta: GU-UP01-000009 nom: Pàrquing 9 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13105 nom: Pàrquing 9 codi: GU-UP01-000009 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6798 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 9

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 9
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000009
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6800 codiOferta: GU-UP01-000M10 nom: Pàrquing M10 (motocicleta) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 1500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13125 nom: Pàrquing M10 codi: GU-UP01-000M10 preu: 1500.0 superficieUtil: 2.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6800 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing M10 (motocicleta)

  Venda
  Preu venda:
  1.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing M10
  Superfície:
  2,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-000M10
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6803 codiOferta: GU-UP01-0000M7 nom: Pàrquing M7 (motocicleta) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 1500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13122 nom: Pàrquing M7 codi: GU-UP01-0000M7 preu: 1500.0 superficieUtil: 2.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6803 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing M7 (motocicleta)

  Venda
  Preu venda:
  1.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing M7
  Superfície:
  2,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-0000M7
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6804 codiOferta: GU-UP01-0000M8 nom: Pàrquing M8 (motocicleta) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 1500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13123 nom: Pàrquing M8 codi: GU-UP01-0000M8 preu: 1500.0 superficieUtil: 2.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6804 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing M8 (motocicleta)

  Venda
  Preu venda:
  1.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing M8
  Superfície:
  2,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-0000M8
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6805 codiOferta: GU-UP01-0000M9 nom: Pàrquing M9 (motocicleta) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 156 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 1500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13124 nom: Pàrquing M9 codi: GU-UP01-0000M9 preu: 1500.0 superficieUtil: 2.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 156 ofertaId: 6805 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 175 nom: Edifici 2.1 promocioId: 156 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing M9 (motocicleta)

  Venda
  Preu venda:
  1.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing M9
  Superfície:
  2,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: GU-UP01-0000M9
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  9.146,29m2
  Autor:
  Pascual-Ausió-Fernández
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De gener 2019
  Certificacio energètica:
  B
  Data final d'obra:
  De setembre 2021
 • Habitatges:
  3
  Trasters:
  7
  Places d'aparcament:
  31
;