Gestió directa dels residus voluminosos

Tornar

| Tema: Tractament de residus

L'AMB n'assumeix la gestió i incorpora 23 persones a la planta de Gavà-Viladecans

Retroexcavadora portant fusta dins la planta


L'AMB ha assumit la gestió directa de la planta de tractament de residus voluminosos del Centre de Tractament de Residus Muncipals de Gavà-Viladecans i ha incorporat en la seva plantilla interna els treballadors encarregats del tractament de residus de gran volum (mobles, fusta i aparells elèctrics i electrònics), que fins ara estava adjudicat a una empresa subcontractada.

L'objectiu d'aquesta mesura és optimitzar la qualitat del servei, ja que la tria de residus voluminosos és una activitat molt específica i no existeixen empreses especialitzades dedicades al sector. A la vegada, es volen evitar les subcontractacions i alhora mantenir els alts estàndards de qualitat, sostenibilitat i seguretat que, tant l'AMB com SEMESA —empresa metropolitana 100% pública que s'encarrega de la gestió de la planta— garanteixen en aquest servei. Per fer-ho, es crea una plantilla especialitzada en aquesta tasca.

Així, s'han incorporat 23 empleats que treballaven a l'empresa externa, que han passat a formar part del personal de la instal·lació. A més, s'ha ampliat l'equip professional amb 10 noves contractacions i s'ha optimitzat el sistema de torns del personal.

El CTRM de Gavà-Viladecans, recupera, entre altres, fusta i voluminosos. Durant el 2018 va tractar, 62.877,57 tones de residus procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida, cosa que suposa la totalitat dels residus voluminosos recollits al territori metropolità.

Gràfic Recollida de voluminosos (tones)

Equipaments relacionats

On

  • Marker

    CTRM Gavà-Viladecans Gavà