Formació PREMET25 de l'equip educatiu

Tornar

| Tema: Educació ambiental, Residus

La tasca de l'equip educatiu serà important per assolir els objectius del PREMET25

Formació PREMET25


El passat 15 de novembre va tenir lloc la primera sessió de formació de l'equip educatiu del programa Compartim un Futur sobre el PREMET25.

El PREMET25 és el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025. El que es planteja amb aquest nou programa és un canvi en el sistema de recollida i tractament de residus metropolità, no només per complir els objectius europeus sinó també per incorporar una nova lògica en la manera com s'utilitzen els recursos naturals i es gestionen els residus.

Durant la jornada de formació es va explicar a l'equip educatiu quins seran els objectius del PREMET25, com es treballarà per assolir-los, quin encaix hi té el programa Compartim un Futur i com les activitats i visites de l'eix de residus han d'actualitzar-les d'acord amb el nou relat. La tasca de l'equip educatiu serà fonamental per ajudar la ciutadania i l'AMB a assolir els objectius del PREMET25. A més d'exposar-ne els trets principals, l'equip educatiu va poder gaudir de quatre taules rodones amb tècnics de l'AMB, en les quals es va parlar de quatre eixos del programa de gestió de residus: prevenció, recollida, tractament i governança.

On

  • Marker

    Seu de l'AMB