El SRM se situa en 1.320 €

Tornar

| Tema: Cohesió social, Indicadors

El 2019 augmenta un 26 % el salari de referència metropolità (SRM) respecte del 2016

L'AMB publica l'actualització del salari de referència metropolità corresponent a l'any 2019, així com el pressupost necessari per fer-hi front segons diverses tipologies de llar.

El salari de referència o "salari de vida" té com a objectiu principal establir una remuneració que sigui suficient perquè una persona treballadora i la seva família puguin viure dignament. Es tracta d'una mesura per donar resposta a aquestes persones que, tenint feina, no guanyen prou per mantenir el seu nucli familiar. Són les persones comunament anomenades com a "treballadors pobres".

Augment del 26 % entre el 2016 i el 2019

El càlcul del salari de referència metropolità consisteix en l'elaboració d'un pressupost de necessitats bàsiques per a diferents tipus de llars que els permeti tenir una vida digna i quantificar-ho monetàriament. En el cas metropolità, les dades mostren que el salari de referència mitjà per l'any 2019 es situa en 1.321,53 € mensuals, un 26 % superior al de l'any 2016 (1.048,87 €).

Gràfic Evolució 2016-2019

Gràfic Salari de Referència Metropolità


A l'estudi, els càlculs també es poden consultar per la ciutat de Barcelona i per l'àrea metropolitana de Barcelona sense tenir en compte el pes de la ciutat de Barcelona.

En aquesta edició, a més, es fa un càlcul on es quantifica el volum de persones treballadores que resideixen a l'àrea metropolitana de Barcelona amb un salari inferior al salari de referència. El resultat d'aquest càlcul es situa en unes 680.000 persones aproximadament, és a dir el 37,6 % de les llars metropolitanes no reben uns ingressos suficients per tenir un nivell de vida digne.

La metodologia de càlcul utilitzada en aquest projecte s'anomena càlcul de les necessitats vitals bàsiques (Basic Living Costs Approach), i es basa en l'adaptació de la metodologia emprada per l'Àrea Metropolitana de Londres (Greater London) i la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT). 

Enllaços relacionats

Estudis relacionats