30 M€ per a polígons industrials

| Tema: Acció de govern, Desenvolupament socioeconòmic

L'AMB ha subvencionat millores amb un impacte econòmic de 47 milions d'euros

El Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica de l'AMB ha disposat, fins ara, de 30 milions d'euros per subvencionar projectes que fomentessin la competitivitat i dinamització dels polígons i les àrees d'activitat econòmica del territori metropolità i, d'aquesta forma, generar ocupació.

Aquest programa, es va posar en marxa el 2014 i s'ha dividit en dues convocatòries: una dotada amb 10 milions d'euros i una altra amb 20 milions d'euros. Gairebé la meitat de les subvencions atorgades fins a dia d'avui han anat destinades a projectes de millora de l'eficiència energètica.

Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, ha explicat que per crear llocs de treball de qualitat calen ajudes al sector industrial perquè "els polígons industrials són les autèntiques pistes d'aterratge per a les empreses que decideixen venir al territori metropolità, i per això cal que estiguin en condicions òptimes, per ser sostenibles i tècnicament competitius".

L'impacte econòmic del Programa va més enllà dels 30 milions d'euros subvencionats per l'administració metropolitana, i arriba fins als 47 milions d'euros d'inversió total generada pel conjunt dels projectes, ja que s'ha de tenir en compte que a l'aportació de l'AMB s'hi suma la inversió feta pels diferents beneficiaris. Cal considerar, també, que l'ocupació generada –entre feina directa, indirecta i induïda– serà d'uns 1.000 llocs de treball al llarg de l'execució del programa.

Fins avui, s'han subvencionat 109 projectes i aproximadament la meitat (49%) han estat sol·licitades per empreses privades en col·laboració amb els Ajuntaments: un 40% correspon als consistoris, i l'11% restant, a associacions d'empreses.

Gràfic que resumeix les subvencions a polígons industrials de l'AMB

Documents relacionats
Tràmits relacionats