Taules de debat i participació dels conflictes socioecològics

Les Taules de debat i participació son trobades periòdiques entre representants del teixit social organitzat, per una banda, i polítics (alcaldes, regidors) i tècnics, per l'altra, on es tracten diversos conflictes socioambientals metropolitans concrets per tal de cercar vies de reflexió conjuntament.

Cada taula organitza periòdicament Cicles Temàtics sobre conflictes precisos organitzats al voltant de quatre sessions:

Presentació dels conflictes / DiscussióConfrontació amb les polítiques metropolitanes / Elaboració d'uns documents de referència dels acords.
Taula dels espais rururbans a la metròpolis:
  • CICLE TEMÀTIC: La recuperació de la pagesia a l'àrea metropolitana
    El marc general de discussió de la Taula és la producció del sector primari (agricultura, silvicultura, ramaderia, etc.) al territori metropolità. El primer cicle de la taula s'ha centrat en el fenomen de la reactivació d'activitats agràries i afins a l'àrea metropolitana que s'ha registrat els darrers anys, tot estudiant les possibilitats que s'obren mitjançant nous models de gestió i alhora els problemes que es registren.

    Descarregar document de retorn
  • CICLE TEMÀTIC: Els espais agroforestals de les Muntanyes del Baix
    Des de diferents sectors i organismes, es reconeix cada vegada més, la importància de salvaguardar els espais agraris i forestals per mantenir un equilibri al sistema d'espais oberts, crear paisatges socials i culturals resilients i produir serveis ambientals en benefici de tota l'àrea metropolitana. I l'experiència del Parc Agrari del Baix Llobregat va guanyant més visibilitat i reconeixement.

    Descarregar l'informe final

Model de participació