CAMELOT

Tornar
Home en miniatura sobre el mapa d'Europa

Ciutats i metròpolis europees treballant juntes per a la participació ciutadana.

Fitxa tècnica

Socis:
Líder: Città Metropolitana di Milano, IT

Socis: Area Metropolitana do Porto, PT
Verband Region Stuttgart, DE
Association des agences de la democratie locale (ALDA), FR
Grad Zagreb, HR
Citta Metropolitana di Bari, IT
Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot, PL
Consiliul Local al Municipiului Craiova, RO
Àrea Metropolitana de Barcelona, ES
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Cohesió social i territorial, Governança
Pressupost:
148.680 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 7.640 €

    Pressupost AMB: 7.640 €

Descripció

CAMELOT (Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together) és un projecte de Europe for Citizens, un programa europeu que té com a objectiu augmentar la comprensió ciutadana de la UE, la seva història i la diversitat, i encoratjar la participació democràtica.

CAMELOT busca apropar els diferents mecanismes de finançament europeus a la ciutadania per promoure'n la participació activa i fomentar un sentiment d'inclusió i proximitat a Europa, acostar-la als ciutadans i apropar, també, les diferents metròpolis entre si.

Les àrees metropolitanes que formen el parternariat (Milà, Porto, Stuttgart, Zagreb, Riga, Bari, Gdansk, Craiova i l'AMB) continuen una llarga col·laboració iniciada en el projecte MEANING del mateix programa. Organitzaran nou esdeveniments internacionals que pretenen involucrar activament la ciutadania i diferents actors del territori i, en especial, els sectors més joves, en discussions sobre temes relacionats amb el projecte, i es donaran a conèixer i s'intercanviaran experiències sobre la gestió dels fons europeus i el paper de les ciutats metropolitanes en el futur de la governança europea.

CAMELOT pretén proporcionar a la ciutadania els coneixements suficients perquè participi de manera més conscienciada i madura i prengui consciència del potencial que aporta una participació activa en la vida metropolitana i europea i de com Europa, a través dels diferents fons de finançament, pot incidir en una millora de la qualitat de vida a les ciutats i àrees metropolitanes.

El projecte tindrà una durada de 24 mesos (març de 2020 – abril de 2022) i un pressupost total de 148.680,00 €, dels quals l'AMB en rebrà 17.640,00 €.

Estat:
Iniciat

Enllaços relacionats

Timeline del projecte