Accessos directes:
 • | Tema: Energia

  Una nova plataforma aplegarà la informació sobre els hàbits energètics dels municipis metropolitans

  L'Observatori Metropolità de l'Energia monitoritzarà, en una primera fase, els indicadors de consum energètic d'onze municipis, amb més de 7.000 punts de subministrament elèctric. També està previst posar en marxa el Portal Energètic Ciutadà, un web d'accés obert dirigit a la ciutadania, per visibilitzar les polítiques que s'estan duent a terme, com les de pobresa energètica.

 • | Tema: Sostenibilitat

  Les escoles de l'àrea metropolitana, cap al consum energètic quasi nul: l'AMB aprova el seu model d'escoles NZEB

  El model sorgeix de les directrius marcades per la UE, que entre altres mesures exigeix que a partir del 2020 tots els edificis de nova construcció tinguin un consum energètic quasi nul. L'AMB ha decidit aplicar aquest model a les escoles pel gran potencial de sensibilització en matèria de sostenibilitat que tenen els centres entre l'alumnat i les famílies.

 • | Tema: Aigua

  L'AMB inicia els tràmits per integrar la gestió dels comptadors d'aigua en el servei metropolità d'Aigües de Barcelona

  Tot i estar liberalitzat, en els 23 municipis operats per Aigües de Barcelona l'empresa MUSA té, a efectes pràctics, el monopoli del servei. L'AMB ha obert un expedient per canviar el reglament de subministrament, per fer possible que els comptadors ja no es cobrin a banda de la factura. Segons l'àrea de Medi Ambient de l'AMB, s'estima que l'estalvi per a la ciutadania podria arribar als 20 M€

 • | Tema: Sostenibilitat

  Les emissions de CO2 de les empreses prestadores de serveis a l'AMB han disminuït un 24% en els últims 7 anys

  L'estratègia de gestió del carboni de l'AMB ha aconseguit disminuir els gasos amb efecte d'hivernacie emesos a l'atmosfera de les organitzacions que hi presten serveis, amb la qual cosa s'aproximen a l'objectiu del 30% el 2030 marcat per la Unió Europea. Aquest conjunt de mesures s'emmarca dins del Pla clima i energia 2030, el full de ruta que regirà l'acció climàtica i energètica de l'AMB durant els propers anys. A banda de la mateixa seu de l'AMB, 57 empreses (pròpies i vinculades) estan adherides a l'estratègia.

 • | Tema: Biodiversitat

  L'AMB impulsa un nou projecte per millorar la biodiversitat i la gestió de la xarxa de parcs i platges metropolitans estudiant les papallones diürnes com a bioindicadors

  Durant aquest any es realitzarà el seguiment de les poblacions de papallones diürnes com a bioindicadores mitjançant una iniciativa de ciència ciutadana a 6 parcs i 2 platges gestionades per l'AMB. Aquests espais verds tenen un alt valor social i ambiental perquè són zones frontereres entre les ciutats i els grans espais naturals del conjunt de la infraestructura verda metropolitana.

 • | Tema: Parcs

  El parc de la Costeta de Begues s'incorpora a la xarxa de parcs metropolitans i enforteix la infraestructura verda metropolitana

  Aquest mes de març s'ha incorporat el parc de la Costeta de Begues a la xarxa de parcs metropolitans (XPM), que ja suma un total de 51 espais verds urbans. La incorporació a la XPM implica la dotació d'un sistema de gestió integral de tots els elements del parc, des de la vegetació fins al paviment, passant pel mobiliari i els equipaments. Aquest manteniment es durà a terme mitjançant un model de control de qualitat, que millorarà l'espai verd i en garantirà l'optimització dels recursos. A més, aquesta incorporació implica també la promoció de l'espai públic, amb l'objectiu de donar rellevància als valors socials i ambientals del parc a través de diferents activitats de divulgació adreçades a la ciutadania, especialment a famílies i infants.

 • | Tema: Platges

  Les platges de Barcelona es vesteixen per a la temporada de bany

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat aquest 8 d'abril els treballs de condicionament per posar a punt les platges de Barcelona per a la temporada de bany. La llaurada de platges és l'operació que marca el tret de sortida de la temporada de bany. El treball es fa amb tractors equipats amb unes grans arades que remouen i regiren la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'airegi i que els raigs del sol hi penetrin per potenciar-ne al màxim l'acció desinfectant; també es retiren les restes soterrades aportades pels temporals de l'hivern, de manera que s'assoleix un grau òptim de salubritat de les platges de cara a l'inici de la temporada.

 • | Tema: Platges

  Les platges del litoral metropolità nord es posen a punt per a la temporada de bany

  L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha començat el 3 de d'abril els treballs de condicionament de les platges de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat per a la temporada de bany. La llaurada de platges és l'operació que marca el tret de sortida de la temporada de bany. Aquesta tasca es fa amb tractors equipats amb unes grans arades que remouen i regiren la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'airegi i que els raigs de sol hi penetrin per potenciar al màxim l'acció desinfectant. També es retiren les restes soterrades aportades pels temporals de l'hivern, de manera que s'assoleix un grau òptim de salubritat de les platges de cara a l'inici de la temporada.

 • | Tema: Mobilitat i transport

  L'AMB posa en marxa l'app AMB Aparcament Metropolità per als municipis de la metròpolis de Barcelona gràcies a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona

  El servei, que s'ha creat gràcies a un conveni entre l'Ajuntament de Barcelona, BSM, l'AMB i AMB Informació, facilita a l'usuari una única eina de gestió i pagament dels estacionaments de vehicles en zones regulades en l'àmbit metropolità. Està disponible inicialment a cinc municipis metropolitans, amb més de 50.000 places d'aparcament de zones regulades, i s'estendrà progressivament a la resta de la metròpolis de Barcelona.