L'AMB porta a terme la llaurada de les platges de Barcelona

Tornar

| Tema: Platges

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha engegat aquest dilluns 19 de març els treballs de condicionament de les platges de Barcelona per a la temporada de bany.


La llaurada de platges és l'operació que marca el tret de sortida de la temporada de bany. Es fa amb tractors que arrosseguen unes grans arades que remouen i regiren la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'airegi i que els raigs del sol hi penetrin per potenciar-ne al màxim la seva acció desinfectant; també es retiren les restes soterrades aportades pels temporals de l'hivern, de manera que s'assoleix un grau òptim de salubritat de les platges de cara a l'inici de la temporada.

Uns dies després de la llaurada, els tractors fan el garbellament per regularitzar la sorra i deixar-la a punt per a la temporada de bany. A partir d'aquest moment i fins al mes de novembre (tardor/hivern) es continuaran passant diàriament les màquines garbelladores per totes les platges metropolitanes. A les platges de Barcelona, les tasques de garbellament són realitzades per l'Ajuntament.

Noves exigències en el manteniment del litoral

Des de fa uns anys, i a causa de les variacions climàtiques, els temporals marítims d'hivern han augmentat, tant en freqüència com en intensitat. Aquest fet demostra que la platja és un espai viu, amb les seves pròpies dinàmiques, i que la gestió que cal per a preservar-les també ha d'evolucionar. Per aquest motiu, actualment és necessari, en molts casos, no només netejar la sorra, sinó també anivellar-la i redistribuir-la, així com substituir el mobiliari que queden malmès, com ara les passeres. Durant aquest hivern, diversos episodis de temporal han fet necessari substituir unes 25 passeres, que suposen uns 83 metres lineals d'aquest equipament, així com algunes dutxes, elements de senyalització, aparcabicicletes i papereres.

L'AMB s'encarrega del manteniment de les 41 platges metropolitanes, que registren 10 milions d'usuaris l'any i ocupen una superfície de sorra de 2,1 milions de metres quadrats.
La llaurada i el garbellament de la sorra també permet deixar-la en perfectes condicions per començar a col·locar-hi els diferents elements de mobiliari de temporada amb què l'AMB equipa les platges cada any, com ara els 10 km de passeres d'accés o els mòduls de lavabo, primers auxilis, magatzems i bar.


Novetats de la temporada

Aquest any hi haurà una reposició d'equipaments a moltes platges com mòduls nous, elements de primers auxilis i nous lavabos públics. A més, com a novetat, es col·locarà una torre de vigilància a la platja de la Nova Icària de Barcelona.
Cal destacar que hi haurà una cinquena fase de manteniment de dunes híbrides a tot el Baix Llobregat i hi haurà plantació de plantes autòctones al llarg dels 7 km dels cordons dunars. Finalment, també hi haurà un recompte d'usuaris i l'enquesta d'opinió que es fa bianualment a partir de maig fins a finals de setembre.