L'AMB calcula que s'ha reduït la circulació de 36.000 vehicles contaminants a la ZBE Rondes BCN entre novembre del 2019 i febrer del 2020

Tornar

| Tema: AMB - Institucional, Contaminació, Mobilitat i transport

S'ha passat de l'11-12 % de vehicles sense etiqueta ambiental que circulaven per la ZBE Rondes BCN el novembre, al 7-8,5 % el febrer, una reducció d'entre 2 i 4 punts.
Segons la darrera enquesta de GESOP per a l'AMB, d'aquests 36.000 vehicles, un 34 % optarà pel transport públic i un 34 % es comprarà un altre vehicle.
L'AMB estima que a partir de l'abril es complirà íntegrament la normativa i els vehicles sancionables en circulació passaran del 4- 4,5 % actual al 0,2 %.
L'AMB ha enviat ja 1.621 cartes als propietaris de vehicles que han infringit la normativa i ha activat una campanya per recordar que a partir de l'1 d'abril es començarà a multar.
Més de 14.495 propietaris de vehicles contaminants, sense etiqueta ambiental de la DGT, s'han inscrit al Registre metropolità d'excepcions i autoritzacions.


L'AMB presenta avui les primeres dades de balanç metropolità de la ZBE Rondes BCN. Aquesta zona de baixes emissions, una de les més grans del sud d'Europa, va entrar en vigor l'1 de gener de 2020 i restringeix la circulació dels vehicles més contaminants (als quals no els correspon etiqueta ambiental de la DGT) de dilluns a divendres laborables de 7.00 a 20.00 hores.

Des de l'anunci inicial de la posada en marxa de la ZBE Rondes BCN fins ara, l'AMB ha constatat una adaptació per part de la ciutadania a la mesura: s'ha anat reduïnt progressivament el volum de vehicles que circulen sense etiqueta ambiental de la DGT per la ZBE Rondes BCN. Mentre al març del 2017 a un 20 % dels vehicles que circulaven per la ZBE Rondes BCN no els corresponia etiqueta ambiental, al novembre del 2019 la xifra era de l'11-12 %. Des de l'1 de gener de 2020 el nombre de vehicles sense etiqueta ambiental s'ha reduït entre 2 i 4 punts, segons la zona. El passat mes de febrer, la darrera xifra actualitzada, seguia disminuint: entre el 7 i el 8,5 % dels vehicles que circulaven per la ZBE no tenien etiqueta ambiental de la DGT. L'AMB estima que aquesta xifra baixarà fins al 3,5% a l'abril del 2020. 

"Entre novembre del 2019 i febrer del 2020 estimem que s'han reduït 36.000 vehicles contaminants", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, fent referència al període més immediat i d'entrada en vigor de la mesura. "I esperem que entre febrer i abril de 2020 es redueixin 30.000 vehicles més. És a dir, entre novembre de 2019 i abril de 2020, preveiem que s'haurà reduït la circulació en 66.000 vehicles contaminants", afegeix Poveda. La reducció d'aquests 68.000 vehicles comportarà una reducció de 2.600 tones mensuals de CO2, que és l'equivalent a l'absorció mensual de CO2 de 158.000 arbres (Platanus).

En total, si s'analitza el període des del març del 2017, quan l'AMB va anunciar inicialment la mesura de la ZBE Rondes BCN, fins a les dades provisionals de l'abril de 2020, s'estima una reducció total de 130.000 vehicles en circulació dels més contaminants, sense etiqueta ambiental.

Evolució de la circulació dels vehicles més contaminants sense etiqueta ambiental DGT
   Març 2017       Novembre 2019       Gener 2020       Febrer 2020    Abril 2020
20 % 11 - 12 % 8 - 9 % 7 - 8,5 % 3,5%

Vehicles sancionables i cartes informatives

D'altra banda, l'AMB recorda que els vehicles sancionables per circular per la ZBE Rondes BCN són encara menys, ja que s'ha de tenir en compte, a banda de no disposar d'etiqueta ambiental de la DGT, altres condicionants: l'horari establert (de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 hores), les moratòries i les autoritzacions d'accés gestionades a través del Registre metropolità de la ZBE Rondes BCN.

Actualment, i segons les dades de febrer de 2020 obtingudes a través càmeres de control de la ZBE Rondes BCN, de tots els vehicles circulants per la ZBE Rondes BCN, són sancionables entre un 4 i un 4,5 %. L'AMB estima que aquesta xifra encara baixarà fins l'1 d'abril, quan l'organisme metropolità espera un nou punt d'inflexió: estima que a partir de l'abril sigui inferior al 0,2 %. 

Evolució de la circulació de vehicles sancionables
   Novembre 2019       Gener 2020       Febrer 2020       Abril 2020   
6 - 7 % 4,5 - 5 % 4 - 4,5 %  Menys del 0,2 % 

L'AMB també ha anunciat que ha començat a enviar les primeres cartes informatives als conductors de vehicles contaminants que han infringit la normativa. És a dir, a aquells ciutadans que han circulat per l'àmbit de la ZBE Rondes BCN en l'horari restringit, sense moratòria ni autoritzacions, des del passat 1 de gener de 2020. L'AMB ha enviat ja 1.621 cartes, personalitzades i sense validesa sancionadora. En aquestes cartes se'ls comunica que les càmeres de control de la ZBE Rondes BCN han captat la imatge del seu vehicle, especificant-ne la matrícula, la via de localització i el municipi metropolità; s'els avisa que a partir de l'1 d'abril de 2020 sí que se sancionarà, i se'ls recorda també quines són les alternatives de mobilitat.

D'altra banda, per recordar a la ciutadania l'inici de la fase sancionadora el proper 1 d'abril de 2020, l'AMB ha presentat una nova campanya informativa. Aquesta adverteix que encara s'és a temps d'apuntar-se al canvi d'hàbits i continuar fent fora els mals fums, i que a partir de l'1 d'abril s'acaba el període d'adaptació i es començaran a sancionar els vehicles sense distintiu ambiental amb multes de 100 €/dia.

Nova enquesta d'opinió GESOP per a l'AMB: alternatives dels ciutadans afectats

Segons la nova enquesta del GESOP realitzada per a l'AMB el gener del 2020, els propietaris dels 36.000 vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT que han deixat de circular per la restricció del trànsit a la ZBE Rondes BCN han triat diferents alternatives. Preveuen sumar-se al canvi d'hàbits ocasionat per la ZBE Rondes BCN a través de les alternatives següents:
  • Un 34 % declara la compra d'un altre cotxe (12.000).
  • Un altre 34 % ha optat per anar en transport públic (12.000).
  • Un 9 % utilitzarà un segon vehicle que ja té (3.000).
  • Un 7 % (2.500) canviaran els hàbits cap a la mobilitat activa (aniran a peu o bicicleta).
  • La resta, el 16 %, optarà per altres opcions.
Paral·lelament, l'estudi del GESOP també revela que després de l'entrada en vigor de la ZBE Rondes BCN, n'ha crescut la notorietat. El 93 % dels enquestats han sentit a parlar de la mesura. I la majoria (64,8 %) n'opina favorablement. D'altra banda, la nova enquesta de GESOP realitzada per a l'AMB també recull que el 95 % de la població creu que la contaminació atmosfèrica és un problema important a la metròpolis de Barcelona. 

Més de 14.495 inscrits als Registre metropolità d'autoritzacions de la ZBE Rondes BCN


Fins a finals de febrer del 2020, 14.495 propietaris de vehicles contaminants, sense etiqueta ambiental de la DGT, s'han inscrit al Registre metropolità d'excepcions i autoritzacions. Més de la meitat d'inscripcions (56 %) han estat per sol·licitar autoritzacions d'un dia (8.122 registres) i un 18 % (2.697 registres) per a vehicles personals de mobilitat reduïda (VPMR).

D'altra banda, un 18 % dels registres (2.626) corresponen a vehicles amb matrícula estrangera que sí que compleixen els requisits de circulació de la ZBE Rondes BCN, però que estan sotmeses a comprovació prèvia.

Sol·licituds segons tipus d'autorització:
Gràfic sol·licituds

Enllaços relacionats