Els serveis de Bus Metropolità de gestió indirecta de l'AMB DE L'AMB creixen un 7,3 % i superen, per primera vegada, els cent milions de viatges anuals

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

En total, l'any 2019 es van fer 730,14 milions de viatges al sistema de transport públic de metro i autobús de gestió directa i indirecta de l'AMB, un 2,7 % més que l'any 2018. El servei de Bus Metropolità ha superat els 100 milions de viatges i ha arribat a la xifra rècord de 102,8 milions, amb un creixement del 7,3 % respecte a l'any anterior. L'AMB torna a demanar al Govern català que compleixi els compromisos pendents de mobilitat per millorar la qualitat de l'aire i seguir impulsant el transport públic, com la construcció i finalització d'infraestructures pendents recollides al PDI 2011 2020, que inclou la línia L9 i els carrils bus-VAO, fonamentals per al servei de Bus Metropolità.

Transport públic


Segons les dades de l'AMB de tancament de l'any 2019, entre el gener i el desembre es van fer 730,14 milions de viatges al sistema de transport públic de metro i autobús de gestió directa i indirecta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment del 2,7 % respecte al mateix període del 2018.

Aquest creixement implica que als transports públics de l'AMB s'han fet fins a 19,36 milions de nous desplaçaments respecte al 2018. Uns viatges que, segons recorda l'organisme metropolità, no es fan en vehicle privat gràcies a l'oferta actual i que suposen un estalvi mediambiental en emissions de 10.362 tones de CO2, 1,7 tones de PM i 32,40 tones de NOx.

L'AMB destaca que el 2019 els serveis de gestió indirecta de l'AMB han superat, per primera vegada, els 100 milions de viatges i s'ha assolit, així, un rècord històric.

En aquest sentit, el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha recordat la tasca que està fent l'AMB, que està liderant una estratègia amb projectes i inversions per seguir impulsant l'ús del transport públic, la bicicleta i els serveis de mobilitat sostenibles alternatius. "A l'AMB treballem intensament per millorar el transport públic, com hem demostrat en el darrer mandat, amb nous serveis com el Bus Exprés o el Metrobús, o altres millores com la tarifa metropolitana, que segurament han contribuït a l'increment d'ús del transport públic, però ho fem condicionats per unes inversions insuficients o per una política industrial espanyola i catalana que en els darrers anys no ha afavorit gens la reconversió cap als vehicles nets o la mobilitat sostenible en general", ha exposat.

La taula següent mostra l'evolució dels viatges entre el gener i el desembre del 2018 i el 2019, tant dels serveis de gestió indirecta (operadors d'empreses privades), com de gestió directa (xarxes de metro i autobús operades per TMB).

G1
Serveis d'autobús de gestió indirecta
Com ja s'ha destacat, les dades de mobilitat del període de gener a desembre del 2019 han revelat un creixement notable, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, dels serveis de gestió indirecta de l'AMB, que han superat, primera vegada, el cent milions de viatges.

D'aquesta manera, els serveis de gestió indirecta, que mantenen la tendència a l'alça dels darrers anys, han arribat a registrar, durant el període de gener a desembre del 2019, un total de 102,80 milions de viatges. Concretament, han experimentat un increment de viatges del 7,3 %, és a dir, més de 7 milions de nous viatges. Amb calendaris homogenis, l'increment hauria estat 7,9 %.

G2
Evolució de viatges per territoris (gestió indirecta)
Pel que fa als serveis integrats, si comparem el període de gener a desembre del 2019 respecte al mateix període de l'any anterior, destaquen els següents increments:
  • Els serveis diürns en l'àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu, amb increments notables. Presenten increments entre el 2,9 % i el 8,6 %: el servei de l'àmbit de Gavà i Viladecans (Concessió U1) (8,3 %), el del servei de Castelldefels (8,6 %), el servei de l'Hospitalet i el Prat (8,5 %), les línies urbanes de Sant Feliu (8,5 %), el servei de l'àmbit de Sant Boi, Sant Joan Despí i Cornellà (Concessió U2) (6,2 %), i el servei de les línies urbanes d'Esplugues i Sant Just Desvern (2,9 %).
  • El servei diürn del Barcelonès nord també ha experimentat un increment important de viatges, del 9,8 %.
  • Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut resultats desiguals. D'una banda, el servei Horta-Gràcia ha presentat un increment de viatges del 6,5 %. D'altra banda, la línia del Port de Barcelona (línia 88) ha experimentat un decrement del 3,3 % i el servei de Nou Barris, un decrement del 6,6 %.
  • Els serveis nocturns mantenen pràcticament els nivells de passatge assolits l'any anterior. S'incrementa lleugerament el nombre de viatges a Barcelona i el Barcelonès nord (0,7 %), i disminueix lleument el del Baix Llobregat (0,6%).

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)
Entre el gener i el desembre del 2019, la tendència de l'evolució de viatges en els serveis de TMB (metro i autobús TMB) ha continuat creixent respecte del mateix període de l'any anterior, amb un total de 627,34 milions de viatges. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat més de 12,36 milions de nous viatges, fet que representa un increment del 2,0 % respecte del mateix període de l'any passat.

La xarxa de metro ha experimentat un lleuger increment en el nombre de viatges, de l'1,1%, respecte al mateix període de l'any anterior: entre el gener i el desembre del 2019 s'hi van fer 411,94 milions de viatges. En total, el metro va guanyar 4,43 milions de viatges, tot i les vagues del primer trimestre del 2019.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un augment del 4,0 %. Han guanyat 8,19 milions de viatges, fins arribar als 211,10 milions.

En aquest cas, considerant calendaris homogenis, l'increment de viatges seria de l'1,5 % a la xarxa de metro i del 3,8 % en els servei d'autobusos de TMB.

G3

Els carrils bus-VAO d'accés a Barcelona, grans infraestructures pendents
El vicepresident de Mobilitat, Transport i Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, recorda la necessitat urgent de desplegar carrils bus-VAO d'accés a la ciutat de Barcelona: C-31 nord (Sant Adrià-Tiana), B-23 (Barcelona-Molins de Rei), C-31 sud (Mas Blau-plaça d'Espanya), C-31C (connexió C-31/C-245/C-32) i també C-245. "El seu paper és fonamental per al Bus Metropolità, sobretot des de l'1 de gener del 2020, amb l'entrada en vigor la ZBE Rondes BCN. En aquest sentit, ja anem tard. El Bus Metropolità ha de ser la gran alternativa, i té possibilitats de seguir creixent, però necessita urgentment aquestes vies d'accés", exposa. 

En aquest sentit, Poveda també aprofita per tornar a recordar a la Generalitat que cal un pla urgent de millores als serveis de rodalies i regionals, l'ampliació de la xarxa de tramvia, la implantació de la T-mobilitat, la renovació de la de flota de busos interurbans altament contaminants i la construcció de grans park & ride, així com la implantació d'intercanviadors de transport als accessos a Barcelona.

De les infraestructures previstes al Pla director d'infraestructures (PDI) 2011-2020 de l'ATM, menys del 30 % es troben finalitzades o en execució, i la resta encara s'han de començar o no hi ha activitat.