El transport públic metropolità segueix creixent i supera els 510 milions de viatgers entre gener i setembre del 2017, un 3,9% més que el mateix període de l'any anterior

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

El transport públic metropolità continua guanyant passatge, amb un increment de 19,18 milions de nous viatgers entre gener i setembre del 2017

Autobús aturat en una parada


L'ús del transport públic segueix creixent. Entre el gener i el setembre del 2017, un total de 510,75 milions de viatgers han utilitzat el sistema de transport públic de metro i autobús (gestió directa i indirecta) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), volum que representa un increment del 3,9% respecte al mateix període del 2016. Aquesta xifra torna a superar el rècord històric de viatgers del transport públic dels primers tres trimestres de l'any.

"Aquest creixement implica que, entre el gener i el setembre, als transports públics de l'AMB s'hi han incorporat fins a 19,18 milions de nous viatgers respecte al mateix període del 2016", explica el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, fent una valoració positiva. "I tot això malgrat que el sistema de transport metropolità ha sofert diverses jornades de reivindicacions laborals i aturades, sobre tot en el primer semestre de l‘any", ha remarcat Poveda, que ha detallat que, tenint en compte aquests factors i considerant calendaris homogenis, "l'increment de viatgers hauria estat de quasi el 4,7%".

"Tot i aquesta tendència imparable a l'alça, recordem també que en els darrers mesos s'ha detectat un increment de circulació de vehicles en les principals vies d'accés a la metròpolis. Un increment de transport privat que està col·lapsant les vies d'accés a Barcelona i l'entorn metropolità i accentuant la preocupació pels nivells de contaminació atmosfèrica", ha insistit Poveda, recordant que des de l'AMB s'estan prenent tota una bateria de mesures per facilitar el canvi d'hàbits i l'accés al transport públic. En aquest sentit el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB també ha recordat que a partir de l'1 de desembre començaran les restriccions, en casos d'episodis de contaminació atmosfèrica, per als vehicles més contaminants en la Zona de Baixes Emissions de Rondes de Barcelona.

La taula següent mostra l'increment acumulat de l'evolució de viatgers entre gener i setembre de 2016-2017, tant dels serveis de gestió indirecta, prestats a l'AMB per operadors privats, com de les xarxes de metro i autobús operades per TMB.

Total de viatgers AMB acumulats gener-setembre
2017 2016 Absolut Percentatge
Gestió directa 443.290.848 426.857.644 16.433.204 3,8%
Gestió indirecta 67.462.526 64.715.124 2.747.402 4,2%
Total AMB 510.753.374 491.572.768 19.180.606 3,9%

Xarxa de metro i autobús de gestió directa (TMB)
Entre el gener i el setembre del 2017, la tendència de l'evolució de viatgers en els serveis de TMB (metro i autobús TMB) ha continuat creixent respecte del mateix període de l'any anterior, amb un total de 443,29 milions de viatgers. En conjunt, les línies de gestió directa de bus i metro han guanyat 16,43 milions de nous viatgers, fet que representa un increment del 3,8% respecte del mateix període de l'any passat.

La xarxa de metro ha experimentat un increment del passatge del 3,6% respecte al mateix període de l'any anterior. En total, entre el gener i el setembre del 2017 s'hi van fer 291,71 milions de viatges. En total, el metro va guanyar 10,25 milions de viatgers.

Pel que fa als autobusos regulars de TMB, han experimentat un augment del 4,6%. S'han guanyat 6,52 milions de viatgers, fins arribar als 147,22 milions de viatgers durant aquests nou mesos.

"En aquest cas, considerant calendaris homogenis, l'increment de viatgers seria del 4,3% a la xarxa de metro i del 5,2% en els servei d'autobusos de Transports de Barcelona", ha apuntat Poveda.

Viatgers acumulats gener-setembre. Gestió directa (TMB)
2017 2016 Absolut Percentatge
Xarxa autobús TB 147.221.168 140.698.993 6.522.175 4,6%
Xarxa metro 291.718.611 281.468.142 10.250.469 3,6%
Subtotal Serveis integrats 438.939.779 422.167.135 16.772.644 4,0%
Subtotal serveis no integrats 4.351.069 4.690.509 -339.440 -7,2%
Total gestió directa 443.290.848 426.857.644 16.433.204 3,8%

Serveis d'autobús de gestió indirecta (operadors empreses privades)
Un altre creixement notable que han revelat les dades de mobilitat del període gener-setembre 2017, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, ha estat el dels serveis de gestió indirecta de l'AMB. Aquests han registrat un increment de viatgers del 4,2%. El que suposa més de 2,74 milions de nous viatges més durant el període gener-setembre de 2016. En total, d'aquesta manera, els serveis de gestió indirecta, que mantenen la tendència a l'alça dels darrers anys, han arribat a aconseguir, durant el període gener-setembre 2017, més de 67,46 milions de viatges. Amb calendaris homogenis, l'increment hauria estat del 5,4%.

Viatgers acumulats gener-setembre. Gestió indirecta
2017 2016 Absolut Percentatge
Serveis integrats 60.417.909 57.706.392 2.711.517 4,7%
Serveis no integrats 7.044.617 7.008.732 35.885 0,5%
Total gestió Indirecta 67.462.526 64.715.124 2.747.402 4,2%

Evolució de viatgers per territoris (gestió indirecta)
Pel que fa als serveis integrats, si comparem el període gener-setembre 2017 respecte el mateix període de l'any anterior, podem destacar els següents increments:
  • Els serveis diürns en l'àmbit del Baix Llobregat han tingut un comportament positiu. Especialment, el cas de la línia que uneix el Prat de Llobregat amb el Polígon Pratenc i la ZAL (29,4%). La resta, amb excepció del servei de l'Hospitalet i el Prat, que es manté (-0,4%), presenta increments entre el 2,5 i el 5%: les línies urbanes de Sant Feliu (2,8%), el servei de l'àmbit de Sant Boi, Sant Joan Despí i Cornellà (Concessió U2) (3%), el servei de les línies urbanes d'Esplugues i Sant Just(3,2%), el servei de l'àmbit de Gavà i Viladecans  (Concessió U1) (4,5%), o el del servei de Castelldefels (4,6%).
  • El servei diürn del Barcelonès Nord ha experimentat un increment de viatgers del 6,3%.
  • Els serveis diürns prestats a la ciutat de Barcelona han tingut també resultats positius. El servei Horta-Gràcia ha incrementat els viatgers en un 1,0%. i el de Nous Barris, en un 2,6%. La línia del Port de Barcelona (línia 88) ha experimentat un creixement molt més elevat, del 10,6%.
  • En els serveis nocturns s'observa un creixement molt important de passatge al Baix Llobregat (9,6%) i, encara més important, a Barcelona i el Barcelonès Nord (10,4%), xifres que consoliden les elevades taxes de creixement i l'augment continu de passatge dels darrers anys.