El Consell Metropolità dona llum verda al Pla metropolità d'inversions i al Pla metropolità de suport a les polítiques socials, dotats amb un total de 346 milions d'euros

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

El Pla metropolità d'inversions, amb una dotació de 316 milions d'euros, reforça la millora constant de l'espai públic i lluita contra la fragmentació del territori metropolità. El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, amb 30 milions d'euros de pressupost, incorpora un nou programa orientat a fomentar la cohesió social


El Consell Metropolità del dimarts 17 de desembre va aprovar dos fulls de ruta per al mandat 2019-2023: el Pla metropolità d'inversions, de l'Àrea de Territori, i el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.

Pla metropolità d'inversions

El Pla metropolità d'inversions, dotat amb 316,15 milions d'euros, reforça les polítiques de proximitat i la millora constant de l'espai públic, amb la incorporació d'elements de sostenibilitat i eficiència energètica. En aquest sentit, s'han tingut en compte els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i la situació d'emergència climàtica actual.

Aquest full de ruta podrà finançar inversions en espais naturals que conformen la infraestructura verda metropolitana. A més, també es faran actuacions en espais públics, infraestructures i equipaments amb l'objectiu de potenciar una metròpolis territorialment vertebrada i socialment cohesionada.

El Pla metropolità d'inversions 2020-2023 es desplega mitjançant quatre programes:
  • Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), dotat amb 100 milions d'euros, que es desplegarà a 35 municipis metropolitans, sense incloure-hi el de Barcelona, i anirà destinat a l'espai públic, equipaments i infraestructures.
  • Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS), amb una dotació de 181,5 milions d'euros, que finançarà les obres i intervencions dels ajuntaments, així com les accions de manteniment i funcionament rutinari dels serveis públics, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans. L'emergència social, la promoció de l'ocupació local o els ajuts per a les polítiques d'habitatge social sortiran d'aquesta línia.
  • Programa de projectes i assistència tècnica, dotat amb 10 milions d'euros, que permetrà completar el treball directe de l'AMB en projectes amb tasques tècniques externes.
  • Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG), dotat amb 25 milions d'euros, amb actuacions que es destinaran a millorar els espais fluvials metropolitans -Llobregat i Besòs- i les connexions entre els espais urbans i naturals, recuperar zones degradades i integrar infraestructures com ara carreteres o camins.
Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, dotat amb 30 milions d'euros,  té quatre objectius principals: l'enfortiment dels drets socials bàsics, la promoció de la igualtat, el treball i l'ocupabilitat, i la convivència i la cohesió territorial.

En aquest mandat, els diferents projectes s'organitzen en dos programes específics: el primer, destinat a la dinamització del mercat de treball; i el segon, dirigit a fomentar la cohesió social.
  • Programa de dinamització del mercat de treball. Aquest programa està constituït per línies d'actuació consolidades com els plans d'ocupació, emprenedoria i economia social i solidària, els projectes singulars i el suport a la contractació per a empreses i entitats. Enguany s'incorpora la línia d'orientació i formació.
  • Programa de foment per a la cohesió social. Es portaran a terme els projectes en els següents àmbits: cohesió, convivència i seguretat; accessibilitat universal, gènere i identitat i garantia alimentària. En aquest programa, també es consoliden les polítiques de pobresa energètica. 

On

  • Marker

    Seu de l'AMB