Desactivació de l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

Tornar

| Tema: AMB - Institucional, Contaminació

Avui dilluns, 27 de gener de 2020, l'AMB ha desactivat el seu protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació atmosfèrica per partícules, que es va activar a causa de la intrusió de pols africana portada pel temporal i que remet amb les previsions de canvi meteorològic.

Fi episodi


Segons les darreres informacions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, durant el dia d'ahir no es va superar la mitjana diària dels nivells de PM10 a cap de les estacions de mesurament integrada a la XVPCA. I la previsió a 24 hores indica que no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui. A més, es preveu que la intrusió de pols africana es vagi enretirant.

El passat dia 23 de gener, l'AMB va procedir a activar la fase d'avís preventiu del seu protocol d'actuació per als episodis ambientals d'elevada contaminació atmosfèrica, que es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d'una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquest cas, els nivells es superaven a 2 estacions de la XVPCA. El dia 24 de gener, es va mantenir la Fase d'Avís preventiu, que degut als nivells detectats i la previsió, es va ampliar l'àmbit d'actuació a tota Catalunya 

A partir del dia 25 de gener, es va activar la fase d'Episodi de Contaminació perquè la mitjana diària dels nivells de PM durant el 24 de gener van estar superiors al valor de 80 μg/m³ en més d'una estació i la previsió a 24 hores  indicava que els nivells de PM10 es mantindrien elevats. I que el dia 25 es podria superar el valor diari de 50 μg/m3. 

En aquest sentit, l'AMB ha notificat la situació i les diferents fases, oferint consells i recomanacions a la ciutadania. En l'àmbit del medi ambient, l'AMB va mantenir les actuacions endegades en les seves obres públiques d'enderrocs i les susceptibles a generar pols, així com també va activar els plans d'accions de les seves pròpies instal·lacions. Pel que fa a les activitats educatives del programa "Compartim un futur" que l'AMB realitza a centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre d'altres espais va fer difusió de les mesures endegades en els diferents àmbits així com, informar de les recomanacions i bones pràctiques que és poden realitzar per no contribuir a l'augment de les concentracions de PM10 i va recomanar que els ajuntaments en les seves activitats educatives ho apliquin en la mesura del possible.

També va recomanar als ajuntaments i empreses que ho fessin també en seves les obres públiques i les activitats industrials. En l'àmbit de mobilitat, es va recomanar reduir els desplaçaments amb vehicle privat, fer ús de vehicles amb baixes emissions, utilitzar el transport públic i, per a les distàncies més curtes, fer trajectes a peu i bicicleta.

Aquest nou episodi de contaminació torna a posar de manifest la necessitat de seguir avançant en les diferents mesures estructurals en que està treballant l'AMB per tal de millorar la qualitat de l'aire i la qualitat de vida dels habitants de la metròpolis. Dins del seu àmbit competencial, l'Àrea Metropolitana de Barcelona està adoptant unes polítiques públiques decidides per fer front a la problemàtica de la contaminació de l'aire.

En matèria de Medi Ambient, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, es destaquen:

  • Reducció i control de les emissions de les obres, a través d'una ordenança marc metropolitana
  • Reducció i control de les emissions de les indústries que tinguin focus emissors a l'atmosfera, a través dels diferents plans d'acció individuals i de les mesures definides per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020
  • Difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions a través d'activitats de sensibilització: a través de les activitats del programa "Compartim un futur" que l'AMB realitza a centres educatius, equipaments municipals i centres col·laboradors, entre d'altres espais.

En matèria de mobilitat, de la bateria d'accions que s'estan desenvolupant, es destaquen:
  • Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona i altres zones de baixes emissions d'àmbit local.
  • Targeta Verda Metropolitana: transport públic gratuït durant 3 anys pels ciutadans de l'àrea metropolitana que canviïn definitivament el cotxe privat pel transport públic.
  • Renovació de la flota d'autobusos prescindint dels vehicles dièsel:  450 nous busos fins 2019
  • Ambientalització de la flota de taxis: no s'autoritzaran nous taxis dièsel a partir de 2019.
  • Construcció de carrils bici i aparcaments segurs al territori metropolità: Pla Bicivia
  • Impuls al vehicle elèctric: 10 punts de recàrrega ràpida i subvencions