Balanç dels efectes del temporal Gloria a la Metròpolis de Barcelona i les afectacions als serveis públics

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

Balanç dels efectes del temporal Gloria a la Metròpolis de Barcelona i les afectacions als serveis públics

Platja metropolitana durant el temporal


Afectacions a l'espai públic i els serveis metropolitans

El temporal Glòria, el més intens dels últims 20 anys, ha tingut afectacions importants a l'espai públic metropolità, especialment a les platges i a la xarxa de parcs metropolitans (XPM), amb onatge de fins a 7 metres, pluges superiors als 150 mm i ventades de més de 100 km/h. En menor mesura, les instal·lacions de sanejament del cicle de l'aigua i de tractament de residus també han sofert danys. Altres serveis de l'AMB, com la xarxa de transport públic i les rondes de Barcelona, només han patit incidències lleus.

Pel que fa a les platges metropolitanes, les conseqüències més importants han estat la pèrdua de sorra, la inundació total dels sistemes dunars i danys en el mobiliari i en els equipaments. En aquest sentit, cal destacar que han quedat afectats uns 500.000 m2 de superfície corresponents als sistemes dunars i més de 8.000 metres de passeres de fusta, 100 bancs, 100 aparcabicicletes i 15 camps de vòlei.  La majoria d'instal·lacions que han quedat afectades són fixes, i han sofert danys per la impossibilitat de retirar-les.

Dins d'aquesta infraestructura verda i blava i en referència a la xarxa de parcs metropolitans (XPM), l'acumulació d'aigua i les fortes ventades han provocat la caiguda de gairebé 400 arbres i l'erosió de 88.082,93 m2 de paviments tous (camins sense asfaltar), xifra que suposa gairebé el 20 % d'aquest tipus de superfície a tota la XPM.
[Annex adjunt: afectacions detallades a parcs i platges]

Pel que fa a les competències metropolitanes sobre el cicle de l'aigua, les instal·lacions més afectades han estat les del sistema de sanejament d'aigües residuals.
Una de les instal·lacions més vulnerables als temporals del litoral metropolità és el col·lector de Llevant, que ja es va trencar el gener del 2017 a causa d'una llevantada, fet que va provocar l'abocament d'aigües residuals al mar. Gràcies a l'escullera protectora que l'AMB va construir arran de l'incident passat, els danys sobre el col·lector han estat menors. Malgrat això, dos trams de l'escullera han quedat afectats i hauran de ser reconstruïts.
A l'EDAR del Besòs, la gran quantitat d'aigua de mar i de sorra que ha entrat a la maquinària n'ha afectat diverses parts. Actualment s'està investigant el desgast que ha patit per poder reparar-la.
A l'altra banda del litoral metropolità, l'EDAR del Prat ha resistit millor els efectes del temporal, amb només alguns desperfectes a la coberta d'alguns edificis. Una altra incidència destacable va ser la inundació de l'estació de bombament d'aigües residuals de l'interceptor de Castelldefels, que es va quedar sense subministrament elèctric en ser inundada pels aiguats. Va ser necessari portar-hi grups electrògens i bombes auxiliars  per restablir el servei, i camions cisterna per tal d'extreure la gran quantitat d'aigua i sorra acumulades.
Pel que fa a les plantes metropolitanes de tractament de residus, l'AMB va prendre mesures com el tancament o la disminució de l'activitat, per garantir la seguretat dels seus treballadors i treballadores. Les instal·lacions més afectades van ser la planta de triatge d'envasos de Gavà-Viladecans i l'Ecoparc 3 (Sant Adrià de Besòs), que entre els dies 20 i 21 van suspendre algunes hores el seu funcionament. Un dia més tard, el 22 de gener, es va normalitzar la situació de fluxos de residus metropolitans i no es va registrar cap incidència més.

En referència a les rondes de Barcelona, tot i que s'estan fent inspeccions als murs de revestiment de la ronda Litoral per avaluar si hi ha afectacions importants, s'han produït poques incidències. Només s'han fet malbé 15 senyals de trànsit i s'ha malmès el paviment a la rotonda de Can Caralleu (Av. J. V. Foix).

En aquesta mateixa línia, el transport públic metropolità ha sofert incidències lleus durant el temporal. El funicular de Montjuïc va restar aturat una estona per objectes a la via transportats pel vent. En referència al servei de bus, s'han registrat molts desviaments durant els tres dies a causa d'arbres o altres objectes a la via pública, així com per sobreacumulació d'aigua a la calçada. Malgrat això, el servei ha funcionat ininterrompudament, a excepció de les línies del Nitbus, que van estar aturades unes hores al municipi de Castelldefels per acumulació d'aigua a la calçada. A banda, diverses marquesines han quedat malmeses a causa del fort vent.


Costos estimats

El cost estimat per reparar tots els desperfectes ocasionats pel temporal podria pujar fins a 1.750.000 €, dels quals més d'un terç s'estan destinant a restablir la normalitat a les platges metropolitanes. L'import en aquest àmbit assoleix els 600.000 €, els quals s'estan destinant a la reparació del mobiliari i equipaments malmesos, la retirada de residus del temporal i totes les actuacions necessàries per restablir les condicions habituals a les platges.  

Pel que fa als parcs metropolitans, l'AMB valora en 450.000 € el cost dels danys, bàsicament a causa de la retirada i evacuació de l'arbrat, la reparació de paviments i instal·lacions d'aigua, enllumenat i sanejament.

Les instal·lacions del cicle de l'aigua registren danys per un valor d'entre 300.000 € i 500.000 €, tot i que aquesta estimació pot variar a mida que s'avaluï l'abast de les incidències. Per tal de fer front a aquestes reparacions, l'AMB farà arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua un informe amb els danys soferts i la valoració econòmica definitiva, fet que permetrà demanar a l'administració catalana fons extraordinaris per fer front a les despeses necessàries.
En l'àmbit d'infraestructures de mobilitat, el cost de reparació dels desperfectes a les rondes de Barcelona s'estima en 20.000 €, tot i que podria augmentar fins a 200.000 € en cas que l'equip d'inspecció dels murs de revestiment acabés detectant danys importants.


Restabliment dels serveis

Des del passat dijous, un cop finalitzat el temporal Glòria, tots els equips es van posar a treballar per restablir la normalitat i solucionar els desperfectes ocasionats. Les incidències més urgents, com la senyalització d'arbres tombats, les avaries elèctriques o la retirada d'elements perillosos es van solucionar l'endemà mateix.

Actualment es continua treballant per recuperar progressivament la normalitat i es calcula que en tres setmanes de termini la majoria de serveis i competències ja tindran la gairebé totes les incidències resoltes.

L'equip de platges, conformat per 45 persones, està portant a terme la neteja de residus en coordinació amb els ajuntaments metropolitans, tot prioritzant la retirada d'elements perillosos com estructures metàl·liques, objectes insalubres o animals morts. Amb l'objectiu de fer una gestió integral i sostenible, s'està aplicant el protocol de valorització ambiental de canyes i troncs, en què es recullen manualment i es transporten a les plantes de compostatge de l'AMB. Al llarg d'aquests dies, també s'ha fet la retirada de mobiliari i equipament malmès o danyat, així com l'adequació de la superfície de sorra i reinstal·lació d'aquests elements.

L'equip tècnic de parcs, conformat per un total de 140 persones, es va coordinar amb els equips tècnics municipals per fer seguiment de les incidències. La majoria dels parcs metropolitans han estat tancats al públic fins divendres passat, perquè l'equip tècnic ha estat fent una inspecció de l'estat de l'arbrat per assegurar que no hi havia cap risc per als visitants. Les tasques prioritàries s'han concentrat en la tala d'arbres que suposaven un perill per la seva inestabilitat i la retirada de totes les restes d'arbrat i brancatge que havia caigut.

La restitució dels camins i eixos de paviment tou afectats pels reguerots s'aniran fent al llarg dels pròxims dies mitjançant l'aportació de sauló (material granular semblant a la grava).

Pel que fa als subministraments d'aigua i electricitat en aquests espais verds, se n'havia anat la llum a causa d'avaries elèctriques als parcs del Tramvia i Turonet, però ja es va reparar l'endemà del temporal, mentre que segueixen treballant-hi en el parc del Litoral. En referència a la xarxa de drenatge, s'estan netejant embornals, pous i canonades d'aigua per resoldre el col·lapse en alguns parcs com el del Besòs, de les Aigües, Can Zam o Litoral.

La feina dels operaris de l'AMB ha garantit que actualment totes les instal·lacions de sanejament d'aigua ja tornin a estar en funcionament. Tot i això, algunes tasques, com la retirada total de la sorra que ha entrat als col·lectors o la reparació de tota la maquinària de les estacions depuradores per evitar avaries posteriors podria allargar-se uns quants mesos. 

Documents relacionats