La gentrificación es inevitable y otras mentiras

Portada
Tema:
Urbanisme, Espais públics urbans
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Llibre
Suports:
Paper

La gentrificación es inevitable y otras mentiras

Ressenya
Autor:
Leslie Kern
Editorial:
Bellaterra Edicions
Lloc i data:
Manresa 2022
Idiomes disponibles:
Castellà
DL:
B 13204-2022
ISBN:
9788419160119