Visita de la ciutat de Gabès

Tornar

| Tema: Cooperació internacional

L'AMB mostra la gestió del cicle de l'aigua i la valorització de l'aigua de pluja

Imatge d'un dels moments de la visita


L'Àrea Metropolitana de Barcelona va contribuir en una visita d'estudi sobre gestió del cicle de l'aigua d'una delegació de Gabès a Barcelona, organitzada per MedCities els passats 3, 4 i 5 de desembre, amb la participació de l'alcalde i de representants de l'Ajuntament i de l'Agència Tunisiana d'Aigua i Sanejament.

Durant els tres dies que han estat a Barcelona, els representats de Gabès van visitar diverses institucions involucrades en la gestió del cicle de l'aigua, incloent-hi l'AMB. La Direcció de Serveis del Cicle de l'Aigua de l'AMB va presentar la gestió hídrica a la metròpolis i la Direcció de l'Espai Públic va acompanyar la delegació en una visita al riu Llobregat, per familiaritzar-se amb les mesures de recàrrega artificial dels aqüífers per afrontar els reptes de sostenibilitat del riu, alhora que el transformen en un espai verd multifuncional.

Com a resultat de la visita i l'assistència tècnica, els propers mesos s'organitzarà un taller per debatre i decidir projectes concrets que s'implementaran a la ciutat de Gabès el 2019 com a part de la seva estratègia de desenvolupament urbà.

La visita formava part d'una assistència més àmplia que MedCities proporciona a la ciutat de Gabès, des de l'octubre del 2018, com a part del seu Pla estratègic de desenvolupament urbà, el qual identifica la gestió de les aigües pluvials i residuals com un dels majors reptes de la ciutat.

Suport de MedCities a Gabès

MedCities presta suport a la ciutat de Gabès a fi d'identificar possibles projectes de gestió de l'aigua que contribueixin a la valorització de les aigües pluvials i a la lluita contra les inundacions, que es posaran en funcionament el 2019 amb finançament internacional.

Amb aquest objectiu, es va fer un estudi comparatiu de mesures implantades en altres ciutats mediterrànies, que es poguessin aplicar a Gabès, relatives a diversos aspectes de la gestió del cicle de l'aigua: recollida d'aigües pluvials, infiltració d'aigües pluvials i valorització d'aigües provinents d'ús domèstic (aigües grises) per revitalitzar els aqüífers i combatre la salinitat, sistemes urbans sostenibles de drenatge i prevenció d'inundacions.

Galeria d'imatges