URBACT e-University

| Tema: Mobilitat sostenible, Relacions internacionals, Urbanisme

Més de 300 persones d'administracions locals europees participen a la iniciativa digital

Imatge d'una de les sessions digitals

Tècnics de l'AMB van participar, entre 15 de setembre i el 8 d'octubre, a la URBACT e-University dirigida als membres de 23 xarxes de planificació d'accions del programa europeu URBACT III, entre elles la xarxa RiConnect -liderada per l'AMB- que té l'objectiu de repensar, transformar i integrar les infraestructures de mobilitat per reconnectar persones, barris, ciutats i espais naturals.

La URBACT e-University està destinada a oferir capacitació digital en la redacció de plans d'acció que resolguin un repte urbà concret de manera integral (evitant crear més problemes), sostenible (des dels vessants social, mediambiental i econòmic) i participada (cocreada entre tots els agents implicats).

Canvi de format per la pandèmia

La formació s'ha estructurat en 8 sessions digitals, que han seguit la seqüència lògica de redacció del pla: implicació de les parts interessades, anàlisi de problemes, accions de planificació, generació i cocreació d'idees i visibilització dels resultats. Cada una d'aquestes sessions ha constat d'una primera part teòrica (plenària) i d'un taller en grups reduïts, on s'han posat en pràctica les eines i els recursos útils introduïts prèviament, dels quals l'AMB ha sigut un dels facilitadors.

La URBACT e-University ha substituït la URBACT Summer University que s'havia de celebrar el passat mes de juliol a Dubrovnik i que es va cancel·lar a causa de la pandèmia. Tot i el canvi de dates i format, l'esdeveniment ha estat un èxit, amb més de 300 participants d'administracions locals d'arreu d'Europa.

Documents relacionats