Reciclar armilles salvavides

Tornar

| Tema: Cooperació internacional | Autor: AMB

S'amplia el termini de presentació de projectes per la COVID-19

Armilles


El Servei de Cooperació Internacional de l'AMB ha fet pública la convocatòria de la III edició del Concurs Social d'Idees per donar un nou ús als components d'armilles salvavides llanxes pneumàtiques (dinguis), roba i altres materials que s'acumulen a l'illa de Lesbos. Aquest concurs va destinat a l'alumnat d'escoles i universitats de disseny industrial i d'enginyeria tècnica industrial matriculat al curs 2019-2020.

Enguany els alumnes tenen la possibilitat de presentar-se a dues modalitats: donar un nou ús, per una banda, a les armilles salvavides o, per altra, a les llanxes pneumàtiques, tot utilitzant roba i altres materials que s'acumulen a l'illa.

Les dues primeres edicions han estat tot un èxit de participació amb 32 projectes presentats (en total). Es valoren criteris de sostenibilitat i viabilitat social, econòmica i ambiental. També l'originalitat i l'autenticitat de la proposta i la seva creativitat.

El concurs permet visibilitzar i sensibilitzar sobre els drets de les persones refugiades a la Mediterrània i els drets ambientals. La potencialitat d'aquest concurs es veu reflectida en la vinculació de problemàtiques actuals que s'interrelacionen en un món globalitzat i que tenen com a base factors estructurals. Per altra banda, permet a l'alumnat implicar-s'hi de manera activa, propositiva i solidària.

Cal tenir present que gairebé mig milió d'armilles salvavides, llanxes pneumàtiques i altres materials emprats per persones en cerca de refugi s'han acumulat en diferents punts de l'illa de Lesbos des de 2015 fins a l'actualitat.

Projectes de Disseny Experimental

El concurs s'emmarca en el projecte "Reciclatge a Lesbos: Una estratègia per garantir els drets de les persones refugiades i els drets ambientals", desenvolupat per l'entitat Lesvos Solidarity amb el suport de l'AMB.

Un cop fetes públiques les bases del concurs, algunes escoles i centres universitaris de disseny  s'han interessat per incorporar aquest repte en assignatures de Projectes de Disseny Experimental, de manera que el professorat ha impulsat la participació com una eina formativa de disseny i de sensibilització, incorporant l'enfoc de drets a la Mediterrània.

Aquest concurs ofereix a l'alumnat l'oportunitat de desenvolupar un projecte de treball amb finalitat solidària a partir d'una necessitat real de defensa dels drets ambientals i fer-la possible, ja que les propostes guanyadores seran produïdes pel taller Safe Passage de Lesvos Solidarity [https://lesvossolidarity.org/en/]. I al mateix temps, prendran consciència de la situació de les persones refugiades i migrants a la Mediterrània oriental.  

Enllaços relacionats

Tràmits relacionats