Projecte RiConnect, URBACT

Tornar

| Tema: Infraestructures, Relacions internacionals

La nova xarxa vol repensar, transformar i integrar infraestructures de mobilitat

Persones mirant un plafó sobre Manchester


El passat 30 i 31 es va celebrar a Manchester les jornades finals de la fase 1 del projecte RiConnect, dins el programa europeu URBACT, liderat per l'AMB. Així, Tranport for Greater Manchester (TfGM) va acollir la reunió per acabar de definir conjuntament amb les 8 àrees metropolitanes de la xarxa els diferents temes que s'hi tractaran, així com concretar els 8 plans d'acció integral que es desenvoluparan durant la segona fase.

La xarxa RiConnect, sota el lema "Rethinking infrastructures" tractarà temes vinculats a les infraestructures de mobilitat pel que fa a la reorganització de fluxos, la integració d'infraestructures, la planificació dels teixits urbans i la incorporació de funcions ecosistèmiques.

Reorganitzar fluxos: reforçar els modes de transport sostenibles.
A la metròpolis, l'espai que tenim disponible per moure'ns és limitat, i actualment se'n destina una gran part al vehicle privat. Es proposa reorganitzar els fluxos per repartir l'espai de manera més equitativa, reforçant els modes de transport més sostenibles on es dona més importància als fluxos de persones i a l'eficiència de la mobilitat.

Integrar les infraestructures: redissenyar-ne l'entorn més proper.
Les infraestructures de mobilitat s'han instal·lat al territori seguint els requeriments dels vehicles, molt sovint sense tenir en compte el lloc on s'estaven implantant, i l'han fragmentat, s'han produït discontinuïtats i espais de baixa qualitat urbana. Per això és necessari integrar aquestes infraestructures a partir del redisseny del seu entorn proper i la recuperació de les connexions transversals, sense oblidar l'herència patrimonial que suposen aquestes infraestructures en l'imaginari col·lectiu.

Planificar els teixits: metròpolis de distàncies curtes per a la gent.
La xarxa proposa repensar les infraestructures per aconseguir una metròpolis de distàncies curtes on la gent, els serveis, els equipaments, els espais oberts, els llocs de treball i les portes del transport públic siguin propers entre si. Les estratègies es focalitzaran en intensificar les zones de molt fàcil accessibilitat i aprofitar el canvi en les infraestructures per desbloquejar nous plantejaments i zones de regeneració urbana.

Incorporar funcions ecosistèmiques: renaturalizar les infraestructures i millorar el medi ambient.
Les infraestructures fragmenten el territori i són una font de pol·lució a causa dels vehicles que hi circulen. Ara bé, aquestes infraestructures també representen una gran oportunitat: la renaturalització per millorar el medi ambient i l'assumpció de funcions metabòliques són noves demandes que es poden abordar des de les infraestructures. 
Davant de tots aquests reptes, la xarxa vol aprofundir en aquestes temes amb els seus plans d'acció integral des de diferents perspectives. Aquest intercanvi de coneixement ha d'afavorir l'assoliment dels reptes del segle XXI a partir d'una aproximació integral, transversal, participativa i coordinada. 

Galeria d'imatges

Programes o projectes relacionats

 • RiConnect

  Zona d'actuació:
  Europa
  Tema:
  Estat:
  Iniciat

On

 • Marker

  TfGM Headquarters (Manchester)