Projecte CLEARING HOUSE

Tornar

| Tema: Espais públics urbans, Relacions internacionals, Sostenibilitat

El projecte oferirà solucions urbanes basades en la implementació de boscos urbans


La Comissió Europea ha aprovat el projecte CLEARING HOUSE (Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures). El pressupost total del projecte és de 4.773.000 € (cofinançat al 100%) on l'AMB té adjudicat un pressupost de 122.219 €. La durada d'aquest projecte és de 48 mesos.

L'objectiu principal de CLEARING HOUSE és analitzar i desenvolupar, a Europa i a la Xina, noves solucions basades en la implementació de boscos urbans per millorar la capacitat d'adaptació i resiliència de les ciutats que s'enfronten a grans reptes ecològics, socioeconòmics i de salut pública.

L'AMB contribuirà a l'anàlisi comparativa dels diferents casos d'estudi. També aportarà i es beneficiarà de l'intercanvi d'experiències amb ciutats europees i xineses a través del procés d'aprenentatge col·laboratiu i de sintetitzar els coneixements obtinguts i desenvolupar noves eines per al projecte.

Els arbres i els boscos urbans són una solució urbana basada en la natura que contribueix a un desenvolupament urbà més sostenible. El seu potencial per oferir serveis als ecosistemes, millorar la biodiversitat i contribuir al benestar de les societats urbanes sovint és subestimat i infrautilitzat. CLEARING HOUSE proporcionarà eines que facilitin incentivar noves solucions urbanes basades en la implementació de boscos urbans per rehabilitar i restaurar els ecosistemes urbans. S'entén per solucions urbanes basades en la natura totes les mesures que una ciutat pot adoptar per abordar els desafiaments del desenvolupament urbà mitjançant la implementació d'ecosistemes basats en boscos urbans.

El projecte, que lidera l'organització internacional European Forest Institute (Finlàndia), compta amb 27 socis de diferents països, entre els quals es troba Metròpolis, i està emmarcat dins el programa Horizon 2020.

Programes o projectes relacionats