Projecte BLUEfasma

Tornar

| Tema: Economia circular, Relacions internacionals

El projecte dona suport al creixement de l'economia blava i circular

Presentació del projecte


Els dies 18 i 19 de febrer de 2020, MedCities i l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l'AMB han participat a la reunió d'arrencada del projecte BLUEfasma, celebrat a la ciutat grega de Patras, amb la presència dels 13 socis del consorci.

BLUEfasma és un projecte que vol potenciar la capacitat d'innovació de les pimes (petites i mitjanes empreses) dels clústers marítims, de les illes i de les zones costaneres de la regió mediterrània per donar suport al creixement de l'economia blava i circular en el sector de la pesca i l'aqüicultura.

La durada del projecte s'estén des del novembre del 2019 fins al juny del 2022. El líder del projecte és la Universitat de Patras i té com a soci MedCities i com a soci associat l'AMB.

Simbiosi industrial i l'economia circular en l'economia blava

Per a l'AMB, aquest projecte serà una eina útil per millorar la simbiosi industrial i l'economia circular amb un enfocament d'economia blava a la metròpolis de Barcelona.

La manera de treballar a escala metropolitana serà l'anàlisi de l'estat de l'economia circular en les pimes, del seu mapatge territorial i de la introducció de les recomanacions polítiques i tècniques que sorgeixin d'aquest projecte. Així, l'AMB contribuirà activament en les activitats del projecte i es beneficiarà del processos de transferència de coneixement i de l'enfortiment de la cooperació transnacional. Tècnics de l'AMB formaran part de la BLUEfasma e-network: participaran en diverses activitats formatives i de capitalització, així com en l'elaboració de recomanacions i canvis de polítiques que permetin adaptar el sector de la pesca i l'aqüicultura a l'economia circular.

Un dels elements clau del projecte és posar a prova la utilitat de l'índex d'economia circular i el Blue Living Lab entorn de la innovació i el finançament de l'economia circular. A l'àrea metropolitana aquestes activitats se centraran en les diverses fases de la cadena de valor de la pesca, especialment en la fase de distribució, comercialització i subproductes.

El projecte BLUEfasma s'emmarca en l'eix 1 del programa Interreg MED: promoure les capacitats d'innovació de les regions mediterrànies per a un desenvolupament intel·ligent i sostenible. Cobreix deu territoris més a la Mediterrània, en els quals es treballaran diferents baules de la cadena de valor de la pesca i l'aqüicultura.

MedCities treballarà tots aquests aspectes amb l'AMB i en liderarà el component de capitalització, alhora que  transferirà els instruments desenvolupats a través de la xarxa.

On

  • Marker

    Patras (Grècia)