Política de cohesió post 2020

| Tema: Relacions internacionals

El Comitè de les Regions destaca el paper de les àrees metropolitanes europees en la Política de cohesió

El Comitè Europeu de les Regions publica un informe d'opinió sobre els reptes de les regions metropolitanes i la seva posició en la futura Política de cohesió 2021-2027. Aquest document presentat per Juraj Droba, president de la regió de Bratislava i membre del Comitè de les Regions, ha comptat amb l'ajuda en la redacció preliminar del Servei de Relacions Internacionals de l'AMB.

Juraj Droba va participar al fòrum anual EMA (European Metropolitan Authorities) el passat juny a Lió per destacar el paper de les àrees metropolitanes a Europa com a membre del Comitè i per explicar quines polítiques socials es duen a terme a la seva àrea metropolitana com a president de la regió de Bratislava. En aquesta edició de l'EMA el debat es va centrar en com afrontar els gran reptes socials metropolitans, com ara la governança metropolitana per a la cohesió social i territorial, el creixement econòmic inclusiu i la planificació urbana que proporcioni solucions socials per a tothom.

L'objectiu d'aquest informe és posar de manifest els reptes i oportunitats comuns a què han de fer front les àrees metropolitanes europees. Avui dia, més del 70 % de la població europea viu en zones urbanes, i per aquesta raó, les àrees metropolitanes s'estan convertint en els principals motors econòmics i centres de creixement dels estats membres i generen els nivells més alts de riquesa, competitivitat, ocupació, innovació i educació. Alhora, aquests territoris també han de fer front a grans reptes com l'atur, la pobresa, la manca d'habitatge assequible, problemes de mobilitat i contaminació de l'aire. Per afrontar aquests reptes cal un enfocament supralocal i una forta governança metropolitana per garantir la cohesió social i la qualitat de vida a la UE.

Per aquesta raó, com destaca l'informe, les àrees metropolitanes tenen una oportunitat única per aportar un nou enfocament de dimensió metropolitana en la preparació, definició i implementació de les polítiques de la UE en general i, més concretament, en la nova Política de cohesió de la UE. 

Documents relacionats
On
Marker
Comitè de les Regions (Brussel·les)