Parcs periurbans: el seu lloc en les polítiques europees

Tornar

| Tema: Agricultura

La Federació EUROPARC fa una crida a una major nivell de protecció dels parcs periurbans


La Federació EUROPARC, associació europea que aplega els espais naturals protegits del continent i que compta amb la participació del Consorci del Parc Natural de Collserola, del qual l'AMB en forma part, ha preparat un document de posicionament dirigit a les institucions europees i altres actors que es titula "Parcs periurbans, el seu lloc en les polítiques europees".

El document de posicionament situa els parcs periurbans, aquelles àrees naturals situades als marges dels assentaments urbans, com a proveïdors de serveis ecosistèmics clau (regulació climàtica i d'inundacions, reducció de la contaminació atmosfèrica, conservació de la biodiversitat, serveis socioculturals), necessaris en la lluita per combatre els reptes associats a la creixent urbanització a Europa com són les onades de calor, les inundacions i la contaminació aèria o acústica.

El reconeixement del paper que tenen aquests parcs i la seva protecció són vistos com a passos fonamentals en el compliment de l'agenda mediambiental europea, a través de les estratègies de la UE sobre biodiversitat, adaptació i infraestructura verda, l'Agenda Urbana, la implementació de solucions basades en la natura (SBN) i de beneficis agrícoles (aliments de km 0 i sobirania alimentària), de salut i culturals. Augmentar els esforços en aquesta direcció serà també crucial per assolir els objectius europeus per al clima revisats recentment i per alinear-se amb l'Estratègia Forestal de la UE que serà presentada durant aquest any.

El document conclou amb una crida a les ciutats perquè protegeixin activament els seus parcs periurbans a fi de fomentar els beneficis que s'hi troben i com a solucions naturals i rendibles davant d'alguns dels majors reptes mediambientals als que ens enfrontem. 

Consultar el document