L'agricultura periurbana, una visió integral

Tornar

| Tema: Sostenibilitat

Prop de 500 persones participen a l'Aplec d'agricultura urbana, en el marc del projecte SIDIG-MED

L'aplec d'agricultura urbana
L'aplec d'agricultura urbana
L'AMB va co-organitzar conjuntament amb TAPURNA "L'aplec d' agricultura urbana de Catalunya" els dies 10 i 11 del passat mes d'octubre.

Aquestes jornades, vinculades al projecte SIDIG MED d'agricultura periurbana, volen establir un punt de trobada periòdic, d'intercanvi d'experiències i formació sobre l'agricultura urbana, orientat a persones i entitats que gestionen o participen en projectes d'agricultura urbana arreu de Catalunya, tot conformant-se com a una gran xarxa d'agricultura urbana.

El projecte treballa l'agricultura urbana des de la seva concepció més àmplia possible i considerant tots els aspectes socials, ambientals i agrícoles que aquesta activitat comporta. L'aplec integra projectes de diversa índole: educatius, terapèutics, d'inserció, ocupacionals, productius, lleure, etc. També contempla projectes estrictament urbans i altres periurbans en relació directa amb la ciutat.

Les jornades van generar documentació entorn de l'ús de l'aigua, els serveis ambientals dels horts urbans, l'estratègia global de l'agricultura urbana a Barcelona, la transformació social o l'hort i el jardí als balcons i terrats escolars, entre altres.

Van participar durant el cap de setmana prop de 500 persones: unes 35 entitats vinculades a l'agricultura urbana, 180 experts van participar en els diferents tallers tècnics i unes 350 persones en les activitats més lúdiques i participatives de l'aplec.

Durant el segon trimestre de 2015 el projecte SIDIG MED preveu organitzar una trobada internacional convidant a experts en agricultura periurbana de les dues riberes de la Mediterrània, juntament amb els principals actors locals de l'àrea metropolitana de Barcelona per fomentar l'intercanvi d'experiències, el coneixement de l'agricultura urbana i periurbana a la Mediterrània i incidint sobretot en la importància que pot tenir amb la inclusió social.