Accessos directes:

Institucions catalanes cooperen amb el Líban

Tornar

| Tema: Cooperació internacional, Relacions internacionals

Missió de suport en la gestió de residus agreujada per l'augment de població a causa de la guerra a Síria


Entre el 20 i el 24 de març, una delegació tècnica d'experts en cooperació i gestió de residus de diferents institucions catalanes han visitat el nord del Líban i Beirut per participar en el disseny i desenvolupament sobre terreny del programa "Suport a les comunitats libaneses d'acollida" (LHSP), que vol donar resposta a la necessitat urgent de provisió de serveis bàsics a la població, entre els quals hi ha la gestió dels residus.

El Programa LSHP disposa d'un pressupost de 730.000 €, finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament (ACCD), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i l'AMB, amb el suport de MedCities i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), a través pel PNUD-Líban i la unió de municipis libanesos d'Al-Fayhaa (Trípoli, El Mina, El Beddawi i Qalamoun). El programa té una durada prevista d'1 any i 3 mesos. A banda de l'aportació econòmica, inclou l'intercanvi de coneixements entre tècnics locals i catalans i el seguiment de les actuacions que es despleguin.

El viatge ha permès a la delegació tècnica identificar els temes clau del programa i fer un diagnòstic a partir de visites als abocadors, la nova planta de tractament de Trípoli, els espais de generació de residus i els circuits de recollida, així com de les reunions amb els diferents actors locals (autoritats, centres educatius, possibles col·laboradors, etc.). Les institucions catalanes compten amb anys d'experiència de treball en cooperació amb les autoritats locals libaneses, fet que facilita el desplegament del programa en el marc d'aquesta crisi per l'acollida de refugiats. Les principals actuacions proposades han estat: la creació d'un pla estratègic de gestió residus per als municipis d'Al-Fayhaa, que permeti passar dels abocaments il·legals al tractament segregat dels residus; la capacitació i sensibilització de les comunitats; la realització de projectes pilot a cadascun dels municipis d'AL-Fayhaa, i l'adquisició de contenidors, papereres i camions per a la recollida selectiva dels residus.

Des de 2016, l'ACNUR té registrats 1,07 milions de sirians refugiats al Líban, tot i que el Govern estima que arribarien a 1'5 milions de refugiats sirians, que s'haurien de sumar als 320.000 refugiats palestins que també acull el país. Això suposa un fort impacte social i econòmic per a un país de 4 milions d'habitants. D'altra banda, un estudi sobre l'impacte ambiental dels refugiats de Síria al Líban, encarregat el 2014 pel Ministeri de Medi Ambient amb el suport del PNUD i de la UE, va posar de relleu que l'augment dels residus sòlids generats per la població refugiada era equivalent al 15'7% dels residus sòlids generats pels ciutadans del Líban abans de la crisi. Un ingent increment que ha de ser gestionat per una infraestructura amb escassos recursos, que fa que sigui pràcticament impossible controlar l'augment d'abocaments de residus il·legals, d'incineracions descontrolades de deixalles, etc. que acaben afectant les condicions de salut de les persones. D'aquí la importància d'aquest programa de cooperació d'institucions catalanes per contribuir a la resiliència i a l'estabilitat dels municipis libanesos.

Galeria d'imatges

On

  • Marker

    Al-Fayhaa