Cooperació amb Tunísia

Tornar

| Tema: Cooperació internacional, Sostenibilitat

L'AMB donarà el seu suport en polítiques energètiques municipals

Imatge de la notícia


La Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB ha començat aquesta setmana a prestar el seu suport, experiència i coneixements a la xarxa MedCities en projectes d'assistència tècnica en qüestions de sostenibilitat i desenvolupament urbà a ciutats membres. La ciutat on s'ha començat a treballar és Mahdia (Tunísia), que rebrà assistència per part de l'AMB en matèria de polítiques energètiques municipals.

El punt de partida ha estat l'auditoria energètica de l'edifici de l'Ajuntament de Mahdia, que ha servit per analitzar i fer-ne una diagnosi acurada, així com identificar mesures d'estalvi, eficiència i d'integració d'energies renovables. Aquesta auditoria s'ha elaborat com a pas previ a l'execució d'una instal·lació solar fotovoltaica al mateix edifici, projecte que va ser seleccionat com una prioritat per la ciutadania de Mahdia durant el procés de pressupost participatiu que s'havia celebrat anteriorment.

El suport i expertesa aportats per l'AMB han consistit, en aquesta primera fase, en una anàlisi prèvia de l'auditoria, revisió dels resultats i mesures proposades, validació de les alternatives estudiades i proposta de noves mesures o enfocaments per obtenir auditories més avançades i complexes. Es dona la circumstància que els climes de l'AMB i de Mahdia, presenten semblances molt significatives que deriven en problemes i reptes comuns a l'hora de rehabilitar energèticament edificis per tal d'assolir condicions de confort tèrmic i salubritat.

En un altre sentit, la xarxa MedCities ha organitzat un seminari a l'Ajuntament de Mahdia, en què Gil Lladó, tècnic d'energia i canvi climàtic de la Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB, ha presentat dues ponències amb objectius diferents. D'una banda, sobre directives i objectius europeus en la rehabilitació energètica d'edificis i casos d'aplicació pràctics a l'AMB i, d'altra banda, sobre la figura del gestor energètic en la política energètica municipal: definició, objectius i propostes metodològiques per a la seva implantació.

Al seminari hi ha assistit l'alcaldessa de Mahdia, diferents regidors del municipi, tècnics municipals, tècnics de la STEG (empresa estatal tunisiana d'energia), així com tècnics de la xarxa MedCities, amb qui s'han intercanviat impressions i reflexions a partir de les idees i ponències presentades.

Es preveu que, en un futur proper, el projecte de suport continuï amb la tria i formació de la persona que s'encarregarà de la gestió energètica municipal de Mahdia, amb la supervisió de la instal·lació solar fotovoltaica i de la resta de mesures que es preveuen implantar (substitució il·luminació LED, detectors de presència per a la climatització, instal·lació d'un sistema de monitoratge) i amb l'extensió de l'estratègia energètica a tots els edificis i subministraments de la ciutat. D'aquesta manera es posaran les bases d'una política energètica sòlida que contribueixi a avançar cap a un nou model energètic i contribuir per tant a la lluita contra el canvi climàtic, una qüestió clau a les dues ribes nord i sud de la Mediterrània, on es preveu que l'impacte sigui especialment greu. 

On

  • Marker

    Ajuntament de Mahdia