Ciutats globals, solucions locals

Tornar

| Tema: Relacions internacionals

L'AMB i el CIDOB signen un conveni de col·laboració per fomentar la reflexió i la recerca entorn d'aquest repte

El passat 19 de maig, l'AMB i la Fundació Centre d'Informació i Documentació Internacional de Barcelona (CIDOB) van signar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions per a l'execució del projecte 'Ciutats globals, solucions locals'.

El projecte 'Ciutats globals, solucions locals' parteix de la reflexió que les ciutats i àrees metropolitanes s'han convertit en el principal motor de creixement econòmic i desenvolupament a escala global. D'aquest fet en deriven oportunitats i accions definides en tres eixos principals: la innovació i l'emprenedoria com a instruments de creació de riquesa i treball, la transformació del potencial econòmic en un creixement inclusiu i redistributiu que ajudi a combatre les desigualtats creixents, i el foment d'una planificació econòmica energèticament eficient com a pal de paller d'una economia urbana innovadora i sostenible que desafiï el deteriorament mediambiental i el canvi climàtic.

L'anàlisi, la identificació de problemes i l'aplicació de polítiques tendents a assumir i donar resposta a aquests reptes estructurals en el món regional, especialment en ciutats i conurbacions metropolitanes, i les possibilitats d'intercanvis formen part dels objectius d'aquest conveni, mitjançant el disseny i coordinació d'una xarxa de think tanks / centres de recerca de les ciutats participants i l'organització d'una reunió de treball a Barcelona amb tota la xarxa de socis, entre altres actuacions.

Els principals beneficiaris del projecte són Habitat III, l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona, altres governs locals, think tanks, universitats, centres de recerca, i fundacions i ONGD amb interessos en desenvolupament urbà inclusiu i sostenible.

Les activitats del projecte s'estendran fins al gener de 2016 i el pressupost total és de 21.800 €, dels quals 11.680 € corresponen a l'aportació de l'AMB.

La signatura va anar a càrrec de Jordi Portabella, vicepresident de l'AMB, i Jordi Bacaria,director del CIDOB.