Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2020 (art. 22.2 Llei 38/2003) Actualització: 30.06.20

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
901110/20 Lesvos Solidarity Conveni de col·laboració entre l'AMB i Lesvos Solidarity per a dur a terme el projecte d'emergència "Protecció davant la Covid-19 i les vulneracions de DDHH de les persones refugiades a l'illa de Lesbos (Grècia)" 150.000,00  Àrea d'Internacional i de Cooperació 31/01/2021 Junta de Govern de l'AMB 30/06/2020
901149/20 Associació mundial de les grans metròpolis (Metropolis) Conveni de col·laboració entre l'AMB i Metròpolis per a la coordinació d'activitats internacionals iniciades al 2020 i que finalitzen el 31 de desembre del 2020. 221.063,00       Àrea d'Internacional i de Cooperació 31/12/2020 Consell Metropolità 30/06/2020
901144/20 Associació MedCités/MedCities Conveni de col·laboració entre l'AMB i MedCités/MedCities pel funcionament de la Secretaria General de l'associació i per a les activitats internacionals i de cooperació a la Mediterrània 290.000,00 Àrea d'Internacional i de Cooperació 31/12/2020 Consell Metropolità AMB  30/06/2020
901147/20 Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) Conveni de col·laboració entre l'AMB i el CIDOB per a la generació de coneixement i posicionament de l'AMB en l'àmbit de la governança metropolitana a nivell internacional 200.000,00 Àrea d'Internacional i de Cooperació 31/12/2020 Consell Metropolità 30/06/2020
901056/20 Ajuntaments metropolitans Aprovació de "Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona als ajuntaments per a l'execució de projectes de Zones de Baixes Emissions locals en l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona", 1.000.000,00 Àrea de Mobilitat, transport i sostenibilitat 31/12/2023 Consell Metropolità AMB   28/05/2020

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans