Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB 2020 (art. 22.2 Llei 38/2003) Actualització: 30.09.20

Quadre amb les 5 darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
902168/20 Ajuntaments metropolitans Aprovació de la convocatòria 2021 de subvencions als ajuntaments metropolitans per a l'execució de projectes de Zones de Baixes Emissions locals de l'àmbit territorial de l'AMB 500.000,00 Àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat 31/12/2022 Consell Metropolità 29/09/2020
902167/20 Ajuntaments metropolitans Aprovació de la convocatòria 2021 de subvencions als ajuntaments per l'impus de la ciclologística de darrera milla 600.000,00  Àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat 31/12/2022 Consell Metropolità 29/09/2020
901839/20 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració entre l'AMB i la UPC per impulsar el HUB UPC-AMB d'economia circular al campus del Besòs al si de les activitats del campus lab any 2000. 17.500,00 Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2020 Consell Metropolità AMB  29/09/2020
901430/20 Fundació Catalunya Europa Conveni entre la Fundació Catalunya Europa i l'AMB per la concessió d'una subvenció pel desenvolupament d'una iniciativa metropolitana per a la sostenibilitat social en el marc de l'Observatori Mundial Metropolità. 30.000,00 Àrea de Presidència 31/12/2020 Consell Metropolità 29/09/2020
901610/20 Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI) Conveni entre Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i l'AMB  per a l'impuls de les polítiques d'us del temps i la Organització de la International Time Use Week 15.000,00      Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2020 Junta de Govern 29/09/2020

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans
Prova: $provaURL