Mapa d'usos del sòl 2006

Imatge del servei digital
Categoria:
IDEAMB
Subcategoria:
Estudis territorials
Descripció:
Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 2006

Metadades del conjunt d'informació

Veure
Especificacions

Nom servei: usos_sol_2006
Formats disponibles: OGC WMS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326