Expedients urbanístics

Imatge del servei digital
Categoria:
IDEAMB
Subcategoria:
Ordenació del territori
Descripció:
Àmbits del estudis i figures de planejament urbanistic redactats per la Direcció de Serveis Urbanístics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Metadades del conjunt d'informació

Veure

Mapa

Veure
Especificacions

Nom servei: expedients_urbanistics
Formats disponibles: OGC WMS, OGC WMTS, Esri REST
EPGS suportats OGC WMS: 3857, 25831, 32631, 4258, 4326
EPGS suportats OGC WMTS: 3857