Prevenció

La prevenció de residus se centra a minimitzar-ne la generació en l'extracció de matèries primeres, la fabricació de productes i l'ús i consum que se'n fa. L'Àrea Metropolitana de Barcelona no té competències en aquests àmbits, però elabora campanyes i programes que fomenten la reducció de la producció de residus i la reutilització de productes.