Innovació i projectes

Participació en diferents projectes d'investigació amb l'objectiu d'innovar en tecnologies i solucions sostenibles, en l'àmbit de la gestió dels residus urbans, per tal de promoure l'economia circular.

Pipeta i tubs d'assaig de laboratori representant Innovació i projectes
RES URBIS
Emblema gràfic del projecte RES URBIS
L'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus, participa en el projecte Res Urbis (RESOURCES FROM URBAN BIO-WASTE), que va començar l'1 de gener de 2017.
 • Més informació
  Aquest projecte està coordinat per la Universitat de Roma la Sapienza i es basa en el desenvolupament d'un sector tecnològic innovador per al tractament integrat de diversos residus sòlids urbans (com els residus urbans i llots d'aigües residuals municipals). Per tal d'aconseguir els seus ambiciosos objectius, s'ha constituït un consorci format per 21 entitats. Aquest consorci està format per 8 països europeus que representen una població de prop de 9 milions de persones. Entre les diferents entitats hi ha vuit universitats i diverses empreses, associacions i administracions públiques.

  El projecte està finançat per tres anys amb 3 milions d'euros aproximadament, en el marc del programa HORIZON 2020 de la Comunitat Europea com a part d'un programa dissenyat específicament per promoure l'economia circular. Aquest programa es basa en la investigació i el desenvolupament amb un doble objectiu: reduir al mínim la quantitat de residus que no s'utilitzen i disposar de nous bioproductes per poder ser respectuosos amb el medi ambient i utilitzar el mateix residu com una alternativa renovable als recursos petrolífers.

  Transformar residus urbans en bioplàstics

  El principal objectiu de RES URBIS (del llatí, "coses de la ciutat") és transformar els residus urbans en bioplàstics que poden ser utilitzats en l'envasament (biodegradables i amb pel·lícula de capa intermèdia), en la producció de béns especialment duradors (com el xassís d'ordinadors, tauletes i telèfons) i remediació ambiental (com la matèria primera d'alliberament lent de carboni per a la remediació d'aigües subterrànies).

  RES URBIS es va presentar a Roma el 25 de gener i l'alt potencial per a l'execució d'aquest projecte es va fer evident en la reunió, tenint en compte que més de 300 milions d'europeus viuen en zones urbanes i que la producció mitjana per persona de la matèria orgànica residual és 100 grams per dia.

  Els tractaments actuals de recuperació són la biometanització per a la producció d'energia i el compostatge, que ofereix productes amb menys valor afegit. El desenvolupament de tecnologies innovadores, com ara la proposada, permet la transformació d'aquest enorme flux de material orgànic en productes útils amb un alt valor de mercat real i amb un impacte positiu sobre el medi ambient, l'economia i l'ocupació.

  Emblema de la Unió Europea
  Financed by EU GA 730349
  Program 8P2CCA - HORIZON 2020.
  PILLAR 2-INDUSTRIAL


  RES URBIS
  Horizon 2020
  Univesità di Roma Sapienza
LIFE+ Methamorphosis
Emblema gràfic del projecte Life Methamorphosis
L'AMB, a través de la DS de Prevenció i Gestió de Residus, participa en aquest projecte com a soci d'un consorci coordinat per Aqualia i finançat per la Comissió Europea en el marc del programa LIFE.
 • Més informació
  El projecte Methamorphosis està finançat per la Comissió Europea dins del programa LIFE, que pretén promoure tecnologies innovadores en matèria de medi ambient i canvi climàtic per impulsar canvis en el desenvolupament i l'aplicació de les polítiques mitjançant l'aportació de solucions i millores. Aquest projecte està coordinat per Aqualia i com a socis del Consorci hi ha empreses com Foment de Construccions i Contractes (FCC), Gas Natural (GN), SEAT, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

  Biometà procedent de residus per mitigar el canvi climàtic

  És un projecte de demostració de tecnologies que persegueix els mateixos objectius que el programa Life+, especialment, la mitigació del canvi climàtic gràcies a l'increment d'energia renovable i, en particular, a la producció de biometà procedent de plantes de tractament de residus, que afavoreix la reducció dels gasos d'efecte hivernacle enfront d'altres combustibles. Suposa una revolució en la mobilitat urbana i el desenvolupament de les ciutats del futur. A més, es tracta d'una iniciativa que està d'acord amb les directrius sobre l'economia circular que fomenta la Comunitat Europea.

  El projecte proposa demostrar a escala industrial dos sistemes innovadors de tractament de residus: el prototip UMBRELLA a l'Ecoparc de Montcada i Reixac de l'AMB i el prototip METHAGRO, a la planta agroalimentària de Porgaporcs, propietat d'Ecobiogas.

  Projecte Life Methamorphosis 
  Programa Life

Experiències en recollida de residus