Planificació

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 (PREMET25) té com a objectiu superar el 55% de reciclatge l'any 2025, reduir els residus municipals i aconseguir la neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus.

PREMET25

PREMET 2019-2025

El Consell Metropolità del 27 de juliol de 2020 va aprovar definitivament el PREMET 25:

Informació i documentació
Prova: $provaURL