Informació general

El laboratori dóna suport tècnic als diferents serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tot allò relacionat amb l'anàlisi de mostres ambientals. Situat a Viladecans, té una llarga trajectòria en l'anàlisi mediambiental i disposa d'unes instal·lacions amb les tècniques instrumentals més avançades d'anàlisi química i microbiològica.

Laboratori de l'AMB
Dades de contacte
On som?

Degut a unes obres de millora a l'edifici, el Laboratori  trasllada temporalment la seva activitat a la següents adreces:

Assajos físico-químics i microbiològics:
Laboratori de l'AMB a l' EDAR BESÒS
Avda. Del Litoral S/n, cantonada Moll de la Vela
08019 Barcelona

Assajos d'aire:
Laboratori de l'AMB a l'EDAR St. FELIU
Riera la Salut, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat

Per a contactar, us seguirem atenent preferentment a l'adreça de correu electrònic: laboratori@amb.cat
Telèfon  de contacte: 93 633 09 13

Per facilitar l'entrega de mostres es prega contactar previament amb el Laboratori.

Adreça postal:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Laboratori de l'AMB
Zona Franca , Carrer 62, núm 16-18
08040 Barcelona