View in browser
Parcs, platges i rius
Febrer 2020
Foto: Pere Virgili
IMG
Balanç final del temporal Glòria
New 21.02.20
El cost final pel danys provocats als parcs i les platges metropolitans és de 3.000.000 €
IMG
Nous projectes d'ApS
New 27.01.20
Aquest curs es faran 42 projectes als parcs i les platges metropolitans
IMG
Nous mapes topogràfics
New 24.01.20
El Geoportal de Cartografia ha actualitzat 447 fulls del mapa topogràfic metropolità
IMG
Inauguració del 14è cicle d'activitats
New 20.01.20
Es presenta el programa d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans
IMG
Papallones: indicadors de biodiversitat
New 15.01.20
Resultats de l'anàlisi de la gestió sostenible dels prats i les zones dunars
IMG
14è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans
Publication 10.12.20
La natura al teu abast
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Infoparcs
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Fauna viewer
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Infoplatges