View in browser
Estudis territorials
Segon semestre de 2020
Estudis territorials cap
true
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials
La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.
View  
IMG
Riscos, desigualtats i vulnerabilitats socials
Situació a Barcelona i el seu entorn metropolità
IMG
Índexs de referència de preus de lloguer d'habitatges
New 10.09.20
Dades dels preus de lloguer d'habitatges als municipis de l'AMB entre 2015 i 2018
IMG
Evolució de l'atur registrat als municipis de l'AMB
New 10.10.20
Dades del 3r trimestre de 2020 a l'àrea metropolitana de Barcelona
IMG
Dades demogràfiques de l'AMB 2019
New 09.11.20
El treball inclou dades del conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona i de cadascun dels municipis metropolitans
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Open Data
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades estadístiques
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Metropolitan studies