View in browser
Estudis territorials
Segon semestre de 2020
Estudis territorials cap
$showIfExpired
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials

La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

View  
IMG
Riscos, desigualtats i vulnerabilitats socials
Situació a Barcelona i el seu entorn metropolità
IMG
Índexs de referència de preus de lloguer d'habitatges
New 10.09.20
Dades dels preus de lloguer d'habitatges als municipis de l'AMB entre 2015 i 2018
IMG
Evolució de l'atur registrat als municipis de l'AMB
New 10.10.20
Dades del 3r trimestre de 2020 a l'àrea metropolitana de Barcelona
IMG
Dades demogràfiques de l'AMB 2019
New 09.11.20
El treball inclou dades del conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona i de cadascun dels municipis metropolitans
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Open Data
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades estadístiques
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Metropolitan studies