View in browser
Estudis territorials
Primer semestre de 2020
Estudis territorials cap
true
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials
La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.
View  
IMG
Riscos, desigualtats i vulnerabilitats socials
Situació a Barcelona i el seu entorn metropolità
IMG
Les llars ateses per Càritas Diocesana
A l'àrea metropolitana de Barcelona i el seu entorn metropolità
IMG
Seguretat Social i noves contractacions
Informe del 4t trimestre de 2019 sobre afiliació i noves contractacions
IMG
Mapa dels usos del sòl
Usos del sòl de l'any 2016 a l'àrea metropolitana de Barcelona 
IMG
Atur a l'àrea metropolitana
Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana el 1r trimestre de 2020
IMG
Municipis metropolitans 2020
Dades bàsiques de cada municipi amb estadístiques temàtiques
IMG
Renda a l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona 2017
Característiques de la renda de les llars metropolitanes per seccions censals
IMG
L'habitatge metropolità
Dades d'evolució del sector 2004-2019 a l'àrea metropolitana de Barcelona
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Open Data
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades estadístiques
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Metropolitan studies