Mostra-ho al navegador
Estudis territorials
Primer semestre de 2022
Estudis territorials cap
$showIfExpired
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials

La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

Veure  
  Darrers estudis publicats  
Afiliació a la seguretat social
Afiliació a la seguretat social
Notícia 10.02.22
Informe sobre l'afiliació a la seguretat social i noves contractacions durant el 4t trimestre del 2021 a l'AMB
IMG
Migracions intermunicipals
Notícia 01.03.22
Dades al territori metropolità de Barcelona 2016-2020
Atur registrat
Atur registrat
Notícia 15.03.22
Dades del 1r trimestre del 2022 a l'AMB
IMG
Habitatge a l'AMB
Notícia 04.04.22
Dades d'evolució del sector 2004-2021
IMG
Moviment natural de la població a l'AMB
Notícia 10.04.22
Dades demogràfiques de 2016 a 2020
IMG
Dades bàsiques dels municipis metropolitans 2022
Notícia 25.04.22
Estadístiques temàtiques de cadascun dels 36 municipis
IMG
Renda a l'àrea metropolitana de Barcelona
Notícia 02.05.22
Dades del 2019 dels 36 municipis que formen part de l'AMB
IMG
Renda a la regió metropolitana de Barcelona
Notícia 06.05.22
Dades del 2019 dels 164 municipis que formen part de la regió metropolitana de Barcelona
IMG
Índexs de referència del preu del lloguer
Notícia 01.06.22
Dades 2019-2022 per als 36 municipis de l'AMB
IMG
Habitatges turístics
Notícia 03.06.22
Dades del 2021 per als 36 municipis de l'AMB
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades obertes
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Dades estadístiques
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Estudis metropolitans