Mostra-ho al navegador
Planificació estratègica
Any 2019
Capçalera IERMB 2018
$showIfExpired
Finestra a l'IERMB. Conèixer per transformar
Veure  
  Publicacions  
La metròpoli en 100 indicadors. AMB en xifres 2018
AMB en xifres 2018
Estudi 09.2019
La metròpoli en 100 indicadors
Anuari metropolità de Barcelona 2018
Anuari metropolità 2018
Estudi 09.2019
Del barri a la metròpoli
Revista Papers 61
Revista Papers 61
Estudi 12.2018
En aquest número destaquen una sèrie d'anàlisis i reflexions sobre la governança metropolitana
Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona
Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona
Estudi 01.02.19
Pautes de mobilitat residencial i consolidació o canvi de l'estructuració socioespacial de la metròpoli
L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona
L'habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la població metropolitana de Barcelona
Estudi 01.02.19
Anàlisi des de l'òptica de la cohesió social
Ús social dels espais metropolitans. Les Planes de Sant Joan Despí
Ús social dels espais metropolitans. Les Planes de Sant Joan Despí
Estudi 01.02.19
Quins són els principals espais d'ús i relació als barris metropolitans?
Avaluació de l'impacte de les aglomeracions d'activitat econòmica (clústers i districtes industrials) en la capacitat innovadora local
Impacte de les aglomeracions d'activitat econòmica (clústers i districtes industrials) en la capacitat innovadora local
Estudi 01.02.19
Anàlisi de la capacitat innovadora territorial dels sistemes productius locals
Relacions entre sistema de mobilitat i desigualtats socials i urbanes
Relacions entre sistema de mobilitat i desigualtats socials i urbanes
Estudi 01.02.19
Anàlisi de la vinculació entre les pautes i el sistema de mobilitat amb l'estratificació social i urbana metropolitana
Entorns alimentaris locals: Com s'alimenta l'àrea metropolitana de Barcelona?
Entorns alimentaris locals: Com s'alimenta l'àrea metropolitana de Barcelona?
Estudi 01.02.19
Contribució al coneixement del sistema agroalimentari
Model Sòcio-Ecològic dels Espais Oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase 1
Model Sòcio-Ecològic dels Espais Oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase 1
Estudi 01.02.19
Desenvolupament d'una eina d'avaluació socioecològica dels espais oberts