Ver en el navegador
Estudis territorials
Primer semestre de 2020
Estudis territorials cap
$showIfExpired
Treballs de la Secció d'Estudis Territorials

La Secció d'Estudis Territorials de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB té encomanades, entre d'altres, les tasques d'elaboració de documents d'informació i d'anàlisi en matèria demogràfica, econòmica i territorial necessaris per als treballs de la mateixa Àrea i d'altres departaments o organismes de l'administració metropolitana.

Ver  
IMG
Riscos, desigualtats i vulnerabilitats socials
Situació a Barcelona i el seu entorn metropolità
IMG
Les llars ateses per Càritas Diocesana
A l'àrea metropolitana de Barcelona i el seu entorn metropolità
IMG
Seguretat Social i noves contractacions
Informe del 4t trimestre de 2019 sobre afiliació i noves contractacions
IMG
Mapa dels usos del sòl
Usos del sòl de l'any 2016 a l'àrea metropolitana de Barcelona 
IMG
Atur a l'àrea metropolitana
Informe sobre l'evolució de l'atur registrat a l'àrea metropolitana el 1r trimestre de 2020
IMG
Municipis metropolitans 2020
Dades bàsiques de cada municipi amb estadístiques temàtiques
IMG
Renda a l'àrea i la regió metropolitana de Barcelona 2017
Característiques de la renda de les llars metropolitanes per seccions censals
IMG
L'habitatge metropolità
Dades d'evolució del sector 2004-2019 a l'àrea metropolitana de Barcelona
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Datos abiertos
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Datos estadísticos
$htmlUtil.escapeAttribute($imatge_om_)
Estudios metropolitanos